Wypalenie zawodowe i stres

Wstęp

autor: Grzegorz Halkiew

Wypalenie zawodowe i związany z nim stres dotyka coraz więcej ludzi. Tak jest od pokoleń i ludzie zachowują się tak, jakby nie znaleziono wcześniej na to powszechnie dostępnego antidotum.
Aby sobie z skutkami zawodowego wypalenia poradzić, dobrze jest przyjrzeć się mechanizmom, które do niego prowadzą. Gdy zrozumiesz powód, znajdzie się i rada.

Czytaj dalej Wypalenie zawodowe i stres

Potęga podświadomości

Siła pozytywnych myśli kluczem do zdrowia i szczęścia każdego człowieka

Podział umysłu ludzkiego był już znany od czasów Arystotelesa i Hipokratesa. Starożytni lekarze byli całkowicie przekonani o istnieniu podświadomości. Badania Zygmunta Freuda nad procesami podświadomymi pogłębiły wiedzę o ludzkiej psychice. Dowiedziono, że istnieje związek między ciałem a umysłem.
Stanowią jedność, ale istnieje komunikacja pomiędzy nimi zapewniająca utrzymanie homeostazy czyli wewnętrznej równowagi. Do tej komunikacji wykorzystywane są drogi nerwowe, hormonalne i biochemiczne.

Czytaj dalej Potęga podświadomości

Natura choroby alkoholowej …

Natura choroby alkoholowej w aspekcie psychologicznym i metoda jej leczenia

autor: Wojciech Górecki

Zainteresowanie szkodliwymi skutkami nadużywania alkoholu i poszukiwanie sposobów radzenia sobie z nimi ma bardzo długą historię, niewiele krótszą niż pisana historia cywilizacji. Nowoczesne podejście do tych problemów ma zaledwie pół wieku. Jednym z radykalnych zagrożeń człowieka są różne formy uzależnienia. Najczęściej występują uzależnienia chemiczne od alkoholu, niektórych narkotyków i innych substancji.

Czytaj dalej Natura choroby alkoholowej …

Transdukcja informacji w uzdrawianiu, terapii i hipnozie.

autor: Wojciech Górecki

Pojęcie transdukcji odnosi się do transformacji czyli przeistoczenia energii lub informacji z jednej formy w inną. Np. wiatrak zamienia energię wiatru na energię mechaniczną obracających się skrzydeł. Tą mechaniczną energię skrzydeł można wprowadzić do generatora i przeistoczyć w energię elektryczną, którą można zamienić na energię świetlną żarówki.

Czytaj dalej Transdukcja informacji w uzdrawianiu, terapii i hipnozie.

Stres

autor: Wojciech Górecki

Stres jest konieczny do dobrego funkcjonowania człowieka, z natury jest naszym sojusznikiem, a nie wrogiem. Przy chwilowym, zwiększonym obciążeniu organizmu, stres przechodzi w tzw. eustres, czyli w czynnik pozytywny dla życia osobnika, dodający mu sił i pozwalający na adaptację do trudnych warunków. Umiarkowany stres jest bowiem mechanizmem naturalnego wyzwalania w organizmie energii obronnej, niezbędnej do zachowania życia. Stąd też nie wszystkie sytuacje stresowe prowadzą do chorób czy zaburzeń funkcjonowania człowieka.

Czytaj dalej Stres

Historia hipnozy

Pierwszym, naukowo potraktowanym zjawiskiem hipnozy zwierzęcej było opisane w 1646r w dziele niemieckiego jezuity A.Kirchera zahipnotyzowanie koguta.

Astronom i jezuita Maximilian Hell /1720-1792/ przygotowywał magnesy w kształcie ludzkich organów i przymocowywał je na bolących częściach ciała – uleczał 60-70% swoich pacjentów.

Franz Anton Mesmer /1734-1815/ zainspirowany przez swoich poprzedników uznał, że do wywołania powyższych zjawisk nie jest potrzebny żaden magnetyzm- ani nieba, ani minerałów, ani żelaza. Do magnetyzowania wystarczy jedynie działanie wychodzącego z ciała magnetyzera fluidu. Mesmer nazywał to zjawiskiem ” magnetyzmu zwierzęcego”.

Czytaj dalej Historia hipnozy

Era hipnozy

autor: Grzegorz Halkiew

Ziemia przechodzi obecnie duże transformacje społeczne, obyczajowe i duchowe. Stare, zdewaluowane systemy chylą się ku upadkowi, a kreują się nowe, jeszcze nieznane. I chodź nieznane budzi w wielu osobach pozbawione uzasadnienia obawy to mamy wielkie szczęście uczestniczyć w tych znaczących przemianach.

Czytaj dalej Era hipnozy

Moja pierwsza hipnoza

autor: Anna Godzisz

Hipnoza- dla jednych świat odlotowych wrażeń, dla innych tajemnicze przejście ze świata poznanego i przyjaznego do tajemniczej krainy, w której tak wiele się może zdarzyć. Dla jeszcze innych – narzędzie poznania samego siebie.

” Nie każdy w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że hipnoza nie jest ani tajemnicza ani dziwna. W rzeczywistości każdy był w stanie hipnozy tysiące razy, Ty też.

Czytaj dalej Moja pierwsza hipnoza