Konstelacje rodzinne – energetyczna terapia systemowa rodzin (2024)

Bert Hellinger, Lucas Derks, Rupert Sheldrake stworzyli podwaliny najnowszych technik pozwalających pozbyć się garbu losu. Nie psychologia, nie ślepy los lecz życie, życie, życie. Dobrze życie znasz, lecz dotąd patrzyłeś poprzez uwarunkowania. Teraz je zmienisz!

Chcesz doskonalić swoje umiejętności? Chcesz uzyskać kwalifikacje zawodowe do stosowania terapii systemowej rodzin?

Kurs pozwoli zdobyć Tobie doświadczenie w pracy z energią rodową i narodową, oraz przejść własną terapeutyczną superwizję.

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów oraz Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata zapraszają na doskonalący kurs zawodowy.

Uwaga! ukończenie kursu otwiera drogę do stanięcia przed komisją państwową i uzyskania Dyplomu i uprawnień unijnych (czeladnik/mistrz naturopatii). Jak na razie jesteśmy pierwszą i jedyną szkołą prowadzącą kurs zawodowy, również w wymiarze unijnym.

Data: 11- 17 marca 2024

Godziny:

 • poniedziałek 15:00-20:00
 • w tygodniu  10:00-19:00 (dwugodzinna przerwa obiadowa)
 • niedziela 10:00-15:00

Cena: 1770 zł

Co zrobić, żeby zapisać się na zajęcia?

Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

  Każdy z nas uczy się przez całe życie. Każda nowa informacja, nowe doznanie, zjawisko zapisuje się w ludzkiej pamięci i tworzy indywidualny zasób wiedzy i doświadczenia. Każdy z nas bogaty jest również w głęboko nieuświadomioną wiedzę przekazaną dziedzicznie, będącą wynikiem doświadczenia rodu bądź narodu.

   Program

  • zasady przeprowadzania wywiadu osobowego
  • kontrakt, czyli umowa co do zakresu terapii
  • energetyczne odczuwanie pola rodu
  • własna superwizja
  • techniki i procedury terapii systemowej rodu:
   • uwikłana przedprenatalne i prenatalne
   • relacje dziecko-rodzice
   • związki
   • choroby lub niedogodności losu
   • ustawienia biznesowe
   • aktywowanie kodu pomyślności- programowanie przyszłości
  • egzamin wewnętrzny

  Zadawałeś sobie takie pytania:

  • Czy nasze JA ograniczone jest tylko i wyłącznie naszym ciałem?
  • Czy istnieje energetyczna matryca szczęśliwego i bezpiecznego życia?
  • Czy rodzisz się jako istota wolna, czy już uwikłana?
  • Czy w Twoim polu duszy są osoby zmarłe- a jeśli tak, jak się ich pozbyć?
  • Co zrobić, aby móc kreować swoją rzeczywistość lub wpływać mentalnie nie tylko na swoje ciało, ale i na swój los?
  • Jak oczyścić relacje z rodzicami?
  • Pamięć genetyczna – wady i zalety!
  • Jak wdrożyć plany w zakres pisanego Tobie losu?

  Założenia programowe:

  Znany cybernetyk, Heiz von Foerster, sformułował tezę, że nasza psychika nie odbiera rzeczywistości takiej, jaka ona jest, tylko taką, jak wierzy, że ona jest. Wiara, przekonania i przyzwyczajenia stają się dla ludzi ich koleinami losu. Przekazywane z pokolenia na pokolenie, świadomie i genetycznie malują przyszłe wydarzenia w dawne wzory. To co dawne, zaczyna wyciskać swoje piętno na nowych wydarzeniach stwarzając tym samym bariery dla wolności, a czasami też bariery dla szczęścia i bogactwa.

  Fizyk Jack Scarlatti sformułował tezę, że świadomość wywołuje pewien rodzaj pola biograwitacyjnego, które jest w stanie wpływać na strukturę materii. To pole stworzone jest od zarania dziejów. Każde pokolenie dodaje do niego swoje zapisy wytyczając wektor przyszłym dziejom.

  Koncepcja ta zawarta jest również i w teorii Carla Junga o podświadomości zbiorowej. Według tego szwajcarskiego psychologa wszyscy ludzie korzystają ze zbiorowej pamięci, którą nazwał on podświadomością zbiorową. Zawarte są w niej wszelkie ludzkie archetypy typu kompleks Edypa lub Elektry, syndrom Prometeusza. To tam jest miejsce dla Godform, dla serwitorów, wszelakich elementali, larw czy innych myślokształtów, tak charakterystycznych dla każdych społeczności, w tym społeczności rodzinnych. Można odnieść wrażenie, że te byty, utworzone przez ludzi lub człowieka są praktycznie niezniszczalne, karmiąc się energią ludzkich emocji.

  Reasumując, nasz świat fizyczny, losy rodzin i los jednostki są wytworem ludzkiej świadomości, przekazywanej z pokolenia na pokolenie w sposób bardziej, lub jak częściej bywa, mniej uświadomiony. Energetyczne pole indywidualnej jednostki jest częścią energetycznego pola całej biologicznej rodziny. Zarówno Ty, jak i Twoje rodzeństwo, Twoi rodzice i ich rodzeństwo, Twoi dziadkowie, pradziadkowie i ich przodkowie, a także Twoje własne dzieci i wnuki, wszyscy jesteście jednym z elementów tego pola energetycznego.

  Pole energetyczne Twojej rodziny wpływa na Ciebie bezpośrednio poprzez Twoje geny. Również wpływają na Ciebie zachowania i doświadczenia Twoich przodków, poprzez wzajemne połączenia pola energetycznego w Waszej rodzinie.

  Czy jesteśmy więc skazani na powielanie błędów i losu przodków?

  Bynajmniej. Choć wydarzenia są zdeterminowane wcześniejszymi doświadczeniami, to jednak Świat pozostawia wiele miejsca dla nowego. Skoro ewoluuje Wszechświat (teoria Wielkiego Wybuchu) dlaczego nie ma to dotyczyć również praw Natury – a idea praw Natury opiera się na analogii z prawami ludzkimi. Wydaje się, że nie istnieje żaden rozsądny powód, dla którego można byłoby założyć, iż wszystkie prawa Natury zostały ustanowione w momencie Wielkiego Wybuchu niczym jakiś kosmiczny kodeks napoleoński.

  Jedną z możliwości budowania nowych, odmiennych od wcześniejszych, reakcji na doświadczenia jest hipnoza klasyczna, jak i ta podprogowa, oddziałująca bezpośrednio na podświadomość. Takie możliwości oddziaływania na podświadomość stwarzają między innymi Konstelacje – energetyczna terapia systemowa rodzin.

  Konstelacje Rodzinne zostały między innymi spopularyzowane przez Berta Hellingera (Ustawienia duchowe) jako metoda pracy nad relacjami z innymi ludźmi, a zwłaszcza relacjami międzypokoleniowymi w Rodzinie. To rozwinięcie pracy Wirginii Satir (patrz historia NLP), pracy z rzeźbą rodziny – pacjenci Satir wybierając reprezentantów członków swojej rodziny obserwowali jak ona „rzeźbi” relacje pomiędzy tymi osobami, ustawiając ich sylwetki i grupując je w przestrzeni.

  Richard Bandler i John Ginder zachęceni pracą Virginii Satir nad terapią rodzin  po raz pierwszy użyli pojęcia terapii systemowej  (Structure of Magic II  oraz w Changing with families). W połowie lat siedemdziesiątych terapia systemowa była czymś nowym, a Bandler i Grinder wkroczyli na drogę, którą utorowali im Bateson, Weakland, Haley, Laing, Erickson, Satir, Jackson, Watzlawick i Minuchin.

  „Traktowanie rodziny jako systemu – pisali Grinder i Bandler w 1976 roku – oznacza w terapeutycznej pracy z nią zastosowanie strategii odnoszącej się do niej jak do żywego organizmu. Przy czym każdy członek jest jej istotną cząstką, jednym z elementów ważnym dla zadowalającego funkcjonowania całego organizmu”.

  Systemowy sposób pojmowania uwolnił terapeutów od psychoanalitycznych i medycznych tradycji piętnujących klientów psychiatrycznymi diagnozami. Teraz terapeuta mógł zająć się określaniem dysfunkcjonalnych wzorców interakcji i całkowicie poświęcić się klientom, nie ograniczając się przy tym do pojedynczych, skierowanych na leczenie osób, tylko obejmując spojrzeniem cały system rodzinny. System rodzinny uważano za zdrowy dopiero wtedy, gdy wszyscy jego członkowie nauczyli się lepiej ze sobą komunikować.

  Duży wkład w rozwój Konstelacji włożył również Lucas Derks, twórca Panoramy Społecznej – psycholog społeczny, autor i wykładowca, doświadczony trener NLP.  Model Panoramy Społecznej jest psychologicznym narzędziem, dzięki któremu możesz zmieniać swoją nieświadomą mapę społecznej rzeczywistości. Ponieważ w sposób nieświadomy ustaliłeś wcześniej swoją pozycję społeczną w ramach modelu panoramy społecznej, to będziesz tym, kim jesteś, ale tylko dopóki nie zmienisz tej pozycji. W tym modelu relacje międzyludzkie traktowane są jako konstrukcje i obszary w przestrzeni mentalnej. To oznacza, że umiejscawiasz osoby, przedmioty i światopoglądy w swojej przestrzeni mentalnej, a miejsce, w którym ulokowałeś dany obiekt determinuje jakość Twoich z nim relacji. Zmiana miejsca, położenia obiektu zmienia relację i oddziaływanie.

  Fenomen Konstelacji tłumaczony jest także przez teorię Pól  Morfogenetycznych opisaną przez Ruperta Sheldrake’a. W naturze i obszarze ludzkim rezonans morficzny sprawia, że rzeczy dzieją się we wzrastająco nawykowy sposób dzięki ich powtarzaniu. Istota rezonansu morficznego jest taka sama, a rezultaty jego działania wzmacniają podobieństwa wraz z utrwalaniem się nawyków. Nawyki zwyczajowo stają się w coraz większej mierze podświadome, choć tak naprawdę wystarczy tylko zmienić percepcję kształtującą poglądy, aby zmienić oddziałujące na Ciebie Pola, z ograniczających na bardziej korzystne.

  Program kursu zawodowego:

  • Historia terapii systemowej rodzin: Bert Hellinger, Lucas Derks, Rupert Sheldrake – 2 godz.
  • Podstawowe techniki oraz założenia terapii energetycznej (intuicja, wizualizacja, odczuwanie przestrzeni) – 8 godz.
  • Korzenie rodowe i przynależność – 10 godz.
  • Związek dwojga ludzi – para, małżeństwo, więź – energetyczna dynamika związku – 10 godz.
  • Rodzina – znaczenie roli pierwszeństwa – 10 godz.
  • Energetyka sumienia i jego wpływ na decyzje – 10 godz.
  • Wyrównanie, harmonia i pomaganie – 10 godz.
  • Energetyka biznesu – 10 godz.
  • Rytuały i duchowość – 10 godz.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • Doradców zawodowych i terapeutów – w tym czynnych zawodowo psychoterapeutów, psychologów, doradców w firmach, coachów, pracowników ośrodków doradczych i terapeutycznych, doradców socjalnych, mediatorów zawodowych i społecznych;
  • Osób pracujące w zawodach związanych z leczeniem i uzdrawianiem: lekarze, uzdrowiciele, oraz inne osoby zajmujące się zdrowiem;
  • Dyrektorów przedszkoli, ośrodków opiekuńczych, szkół, domów dziecka, ośrodków doradczych i instytucji społecznych.
  • Kierowników i  menadżerów- w przedsiębiorstwach, w instytucjach psychologicznych, pedagogicznych oraz politycznych;
  • Artystów
  • Osób prywatnych

  Już najbardziej podstawowa wiedza może mieć pozytywny i odżywczy wpływ zarówno na relacje i stosunki z innymi, jak i z własną rodziną oraz na poprawę życia zawodowego. Dzięki udziałowi w szkoleniu wiele osób odkryło na nowo swoją drogę zawodową, potrafiło podjąć tą właściwą decyzję. Zyskane impulsy pozwalają na nowy początek, na samodzielność, lepsze radzenie sobie z wyzwaniami oraz na zwalczenie chronicznych stanów przemęczenia, przeciążenia i wypalenia. Szkolenie pozwala odczuć to, co nazywamy rozwojem duchowym.

  Konstelacje Rodzinne

  Konstelacje Rodzinne to zespół technik pozwalających zmienić swoje uwarunkowania. Techniki pozwalają dotrzeć do przyczyn uwikłań Twojego losu, zdefiniować je a następnie przerwać łańcuch uwikłań i konfliktów wewnętrznych.

  Konstelacje rodzinne jako energetyczna terapia systemowa pomagają odnaleźć energo-genetyczne uwikłania w losy przodków i poprzez ich korygowanie wprowadzić pozytywne zmiany w życiu; uruchomić siły przywracające pierwotny ład i porządek, harmonię i równowagę.

  Wiele Twoich pytań typu: “dlaczego TO zawsze właśnie mnie się przydarza?” znajduje odpowiedzi w teorii Konstelacji Rodzinnych. Są to między innymi: przejęte od poprzednich pokoleń poczucie winy, nieświadome przejmowanie odpowiedzialności za czyny przodków, powielanie ich zachowań, losów…

  Konstelacje pokazują energetyczne, podświadome powiązania pomiędzy członkami tego samego Rodu, jak i powiązania podświadome z innymi ludźmi, przedsięwzięciami, ideami. Dają możliwość rozwikłania wielu problemów o których często nie zdajesz sobie sprawy, bądź na które -jak być może do tej pory uważałeś- nie miałeś żadnego wpływu.

  Konstelacje Rodzinne to energetyczna terapia systemowa rodzin, która  korzysta z wiedzy znanej naszym przodkom od tysięcy lat- wiedzy wykorzystywanej od czasów szamanów wszystkich kontynentów, po współczesnych terapeutów korzystających z najnowszych technik hipnozy analogowej i dynamicznej.

  Prawda vs rzeczywistość?

  Człowiek nie powinien właściwie nigdy czynić hipotez i ocen o zewnętrznych zjawiskach- bo hipotezy i oceny są bardziej lub mniej trafnymi generalizacjami, konfabulacjami umysłu.

  Zjawiska same wyjawiają swoje idee kiedy człowiek jest dostatecznie dojrzały, żeby pozwolić im oddziaływać na siebie. Chodzi o to, aby o ocenie zdarzenia poinformowało nas samo zdarzenie. Myślenie trzeba traktować w taki sposób, by stało się instrumentem, przez który rzeczy mogą się wypowiadać. To właśnie oznacza osiągnięcie intelektualno – energetycznej harmonii z otaczającym nas światem.

  Nie powinieneś od swojego myślenia oczekiwać, że może ono Tobie dać poznanie prawdy, lecz tylko tego, że Ciebie wychowa. Każdy z nas uczy się przez całe życie. Każda nowa informacja, nowe doznanie, zjawisko zapisuje się w ludzkiej pamięci i tworzy indywidualny zasób wiedzy i doświadczenia.

  Każdy z nas bogaty jest również w głęboko nieuświadomioną wiedzę przekazaną dziedzicznie, będącą wynikiem doświadczenia rodu bądź narodu.

  Badania psychologiczne dowodzą, że mózg ludzki magazynuje gigantyczną ilość takich informacji, z których większość ma charakter aktywny i nieustannie w nas krąży. Pamięć nie jest zwykłym, sztywnym zbiorem danych jak w komputerze, lecz pewnym żywym systemem, pozostającym w ciągłym ruchu skojarzeń i wyobrażeń.

  Gdy człowiek ma dobre geny i przekonania, prawidłowe, radosne, pełne pozytywnych wrażeń dzieciństwo, dobry kontakt z rodzicami i dobrami kulturalnymi, to nabiera umiejętności dokonywania prawidłowej oceny i rozwija w swojej wyobraźni coś, co nazwać można świadomością środków prowadzących do osiągnięcia celu. Środków pozwalających na skuteczne przewidywanie najlepszych rozwiązań.

  Taki powinien być idealny człowiek- zawsze radosny, zawsze skuteczny, zawsze zdrowy, bogaty, otoczony przyjaznymi ludźmi.

  Niestety nie każde życie usłane jest różami. Bardzo często zdarza się, że podszepty płynące z duszy wiodą na manowce, doprowadzają do podejmowania błędnych decyzji przynoszących bolesne doświadczenia i cierniste rany w sercu. Rozpoczyna się dryfowanie przez życie bez domu, bez rodziny lub jakichkolwiek korzeni- bez stabilizacji.

  Problemy, jakie ludzie przeżywają są dość podobne, co wskazywałoby na jedną ich przyczynę. Warsztat ustawień duchowych i pracy z matrycą energetyczną pozwala przyjrzeć się temu, co Ciebie kształtuje- i jeśli zachodzi potrzeba, zmienić to na lepsze.

  Świadomość

  Człowiekowi został udzielony pierwiastek życia, który nazywamy jaźnią, będący wyższym elementem duszy. Zawiera on dwa oddzielne, ale zależne od siebie poziomy- umysłowy i zmysłowy.

  W poziomie umysłowym jako pierwsze uzdolnienie jaźni wymienia się ROZUM , który w działaniu teoretycznym jest w stanie pobrać ogólną wiedzę o rzeczywistości i prawach nią rządzących, a w działaniu praktycznym – posiadaną wiedzę dostosować do możliwości związanych z konkretną sytuacją.

  Ta wiedza teoretyczna zostaje przedstawiona do wyboru WOLI. Wola to drugie uzdolnienie jaźni na poziomie umysłowym. Jest ona odrębną władzą ludzkiej duszy.

  Tym, co oddziałuje na wolę i pobudza ją do akceptacji jest proponowane przez praktyczny rozum DOBRO.

  Dobro, które gdy zostaje zrealizowane wywołuje w woli stan zadowolenia nazywany SZCZĘŚCIEM.

  Dobro i szczęście jest więc istotną podnietą procesu CHCENIA, które jest właściwą czynnością woli.

  Woli nic nie zmusi do pójścia za sądem rozumu praktycznego. Zawsze może go pobudzić do nowego zastanowienia i sformułowania innego sądu, który wywoła jej chcenie, lub pożądanie. W tym obszarze ujawnia się wolność i odpowiedzialność człowieka. W tym obszarze objawia się Twoja wolność do samodecydowania i pozbycia się tego, co jest już zbyteczne.

  Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

   Czytaj więcej:

   Zapisy: cech@naturopata.edu.pl

   tel.kom. 500.110.25

   Hipnoterapia- zaawansowane procedury z elementami psychoterapii

   Zapraszamy na kurs hipnoterapii i zaawansowanych procedur z elementami psychoterapii.

   Kurs poprowadzi: Wojciech Górecki, psycholog certyfikowany, psychoterapeuta, hipnoterapeuta uczeń Marii Szulc.

   Kurs dedykowany jest osobom z podstawowymi umiejętnościami pracy terapeutycznej w hipnozie, chcącymi poszerzyć swój warsztat pracy. Składa się on z dwóch dwudniowych zjazdów w terminach:

   • 22-24 marca 2024
   • 26-28 kwietnia 2024

   Każdy z zjazdów jest w cenie 3000zł, opłata jednorazowa za dwa zjazdy 5700zł

   Organizatorem kursu jest Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

   Płatności potwierdzającej udział w kursie należy dokonać na konto:

    Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
    PL 98 1020 1055 0000 9102 0342 3126

   Miejsce szkolenia: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 4

   Plan kursu

   1. Wstęp do psychologii
   2. Psychologia rozwojowa
   3. Psychologia systemów rodzinnych
   4. Psychologia osobowości
   5. Konceptualizacja przypadku . Opisu procesu psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym z wykorzystaniem nurtu terapii schematów i terapii psychodynamicznej oraz treningu uważności z relaksacją wg metody prof. Marii Szulc. Zaburzenie lęku społecznego (fobia społeczna)

   Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia o którym mowa w art.117 ust.1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, potwierdzającego zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zakresie szkolenia. 

   Każdy z uczestników otrzyma bogaty skrypt wraz z opisem przypadku klinicznego.

   Co zrobić, żeby zapisać się na zajęcia?

   Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

    Kurs regresji i kronik Akasha (2024)

    Jednym z elementów, który najbardziej wpływa na jakość ludzkiego życia są uwarunkowania, zarówno genetyczne, jak i światopoglądowe- ten kurs regresji pozwala je ujrzeć.

    Nasze doświadczenie

    Kursy Regresji prowadzę od 2004r. W tym czasie zdobyłem przeogromne doświadczenie w pracy nad karmą, technikami jasnowidzenia, hipnozą – obecna najnowsza edycja kursu Regresji hipnotycznej jest wynikiem tych doświadczeń. Kurs regresji został opracowany tak, aby stał się od razu nauką umiejętności prowadzenia regresji – już nie tylko sam doznasz wewnętrznych przeżyć, ale nauczysz się, jak poprowadzić do takich doświadczeń inne osoby.

    Kurs regresji- informacje

    Zapraszam na najnowszą odsłonę kursu regresji- składa się on z trzech modułów: – dzień pierwszy – regresja rodowa i techniki wglądu; – dzień drugi- regresja reinkarnacyjna (metafory uwarunkowań); – dzień trzeci- regresja kwantowa życia pomiędzy narodzinami (LBL), oraz kroniki Akasha.

    Najbliższy termin:  14-16 czerwca 2024r.

    godz.zajęć:

    • piątek 15:00-20:00
    • sobota 10:00-18:00
    • niedziela 10:00-15:00

    Cena: 970zł (Zgłoszenie uczestnictwa)

    Miejsce: 05-825 Adamowizna

    Kurs regresji

    Ty zapewne wiesz, że na ludzką świadomość składa się zarówno świadomość jak i nieświadomość. My zajmiemy się uwarunkowaniami, jakie posiadają ludzie, a które umieszczone są w strefie nieuświadomionej. Hipnoza jest to zawężenie pola odbierania bodźców i skierowanie całej swojej świadomości w konkretnym kierunku. Sam z własnego doświadczenia wiesz, że kiedy masz zagwarantowany spokój, bodźce zewnętrzne nie absorbują twojej uwagi i schodzą na dalszy plan – wówczas myślenie staje się bardziej czyste, klarowniejsze.

    Tak właśnie jest w hipnozie

    – odsuwasz na dalszy plan zbędne sygnały płynące z twoich zmysłów, więcej twojej uwagi skupionej jest na wybranym do kontemplacji temacie.

    Kurs regresji- jaki to ma cel?

    Wiele osób mówi: nie chcę nic wiedzieć. I rzeczywiście nie wiedzą, dlaczego przydarza się właśnie im nieszczęście. Nie wiedzą, dlaczego nie mają pieniędzy, szczęścia, miłości. A gdyby znali przyczynę, mogliby to zmienić. Oni pozostają niewolnikami swojej podświadomości i przypadku.

    Zmian może dokonać tylko ten, kto zna swoje obecne położenie. Jeśli nie wiesz, dlaczego masz swoje przekonania, dlaczego właśnie takie a nie inne i co te przekonania tobie pozytywnego/negatywnego dają – to jesteś sterowany przypadkiem, jesteś sterowany przez swoich bliskich, przyjaciół i wrogów. To oni mają nad tobą kontrolę… Zmień to.

    Regresja to również przeżycie przygody – doświadczenie bogactwa wewnętrznych wizji. Samemu się przekonasz, jak bardzo wyraźne, kolorowe obrazy skrywa Twoja podświadomość.

    Korzyści jakie możesz czerpać z regresji:

    • wzmocnisz osobiste doświadczenie i wiedzę o rzeczach, o których wcześniej mogłeś tylko czytać;
    • poznasz czym jest karma i reinkarnacja;
    • odczujesz radość z poznania przyczyn nieuświadomionych uwarunkowań;
    • ugruntujesz poznanie elementów jasnowidzenia;
    • udoskonalisz naukę wizualizacji i technik wzmacniania intuicji.

    Regresja wiekowa pokazuje w jaki sposób możesz skierować swoją świadomość do konkretnie wybranych doświadczeń z twojego życia. Rozwiązuje problemy niezbyt skomplikowane i takie, które nie wniknęły zbyt mocno w twoją świadomość. Trudne problemy a także choroby są głęboko w ludziach zakorzenione a tym samym mają głębokie odbicie w życiu. Wtedy należy poszukać głębszej przyczyny stosując właśnie regresję w poprzednie wcielenia.

    W ten sposób możemy zorientować się, jakie życie kiedyś prowadziliśmy i jakie błędy popełniliśmy. Odnajdując przyczynę możemy zastosować środek wychowawczy (duchowy równoważnik). Stosując środek wychowawczy wyzwolisz odpowiednie siły, którymi przeprowadzisz proces wychowania samego siebie, uwolnisz się od problemów i chorób, które miały ciebie czegoś nauczyć.

    Dzięki regresji w poprzednie wcielenia możesz również odnaleźć osobę, na której tobie szczególnie zależy w obecnym życiu (żonę, dziecko, przyjaciela…) i odnaleźć związki, jakie kiedyś was łączyły. Możesz również zrozumieć, dlaczego czujesz do kogoś szczególną wrogość, mimo że tej osoby nawet tak naprawdę nie znasz.

    Nauczysz się również w bezpieczny sposób sam stosować regresję w poprzednie wcielenia, cofając się w dowolnie wybrany czas i miejsce …i w każdej chwili, kiedy tylko zechcesz, powrócić do teraźniejszości.

    Hipnoterapia

    Regresję można traktować również jako technikę hipnoterapeutyczną, w której poprzez metaforę reinkarnacji uwalnia się nagromadzone w podświadomości napięcia. Regresja staje się swojego rodzaju mostem psychosomatycznym tak dobrze znanym w hipnoterapii.

    Paradygmaty

    W książce 'Biologia przekonań’ Bruce Lipton mówi, by dla lepszego zrozumienia terapii kwantowych pomyśleć o swoim ciele, jako o odbiorniku telewizyjnym. W tej analogii ty jesteś obrazem na ekranie, lecz twój wizerunek nie pochodzi z wnętrza telewizora- to przecież oczywiste.

    Ta twoja telewizyjna tożsamość jest sygnałem nadawanym z zewnątrz i odbieranym przez antenę tego telewizora. A teraz wyobraź sobie, że któregoś dnia włączasz telewizor, ale obraz na ekranie się nie pojawia. Twoją pierwszą reakcją byłoby: Och, do licha, ten telewizor jest już martwy! Jego dusza umarła. Lecz, czy kwintesencja tej transmisji umarła wraz ze śmiercią odbiornika?

    Odpowiedzią na to pytanie byłoby zakupienie innego odbiornika telewizyjnego, podłączenie go i nastrojenie na stację, która była odbierana zanim poprzedni odbiornik się zepsuł. To działanie uświadomiłoby tobie, iż nadawany sygnał jest wciąż dostępny w eterze, pomimo rzekomej „śmierci” odbiornika- śmierci, która nie unicestwiła tożsamości przekazu pochodzącego ze zewnętrznego środowiska.

    Aby dokładniej wyrazić swoją myśl, wyobraź sobie że w tej analogii odbiornik telewizyjny jest swojego rodzaju odpowiednikiem komórek twojego ciała.

    Antena telewizyjna ściągająca sygnał reprezentuje twój cały zestaw receptorów tożsamości, a program telewizyjny w postaci fal odpowiada sygnałowi środowiskowemu, który na ciebie oddziałuje. Ponieważ przywykłeś kształtowany przez szkołę do materialnego newtonowskiego postrzegania świata, pierwszym odruchem mogłoby być założenie, że białka komórki są tą niby twoją tożsamością, co w telewizyjnej analogii stanowiłoby przekonanie, że to telewizor sam z siebie tworzy programy. Ale receptory komórki nie stanowią źródła jej tożsamości, lecz są jak medium, poprzez które ta tożsamość odbierana jest ze środowiska, które na ciebie oddziałuje.

    Zrozumiawszy w pełni tę zależność możesz przypuścić, że twoja tożsamość, twoja jaźń istnieje w środowisku bez względu na to, czy twoje ciało żyje czy nie? Dasz radę sobie to wyobrazić? Tak, jak w powyższej analogii telewizyjnej, jeśli twoje ciało umiera, a w przyszłości urodzi się inna indywidualność ( biologiczny odbiornik telewizyjny), mający dokładnie ten sam zestaw receptorów tożsamości, ta nowa indywidualność będzie ciebie i twoją jaźń ponownie odbierała- będzie odbierała ten sam sygnał, choć być może inną audycję.

    I znów będziesz obecny w tym świecie. Kiedy umiera twoje ciało, sygnał nadal jest obecny- nie ma tylko jak się fizycznie przejawić. Twoja tożsamość jest złożoną indywidualną duszą, zawartą w masie informacji, która w swojej całości składa się na środowisko twojej jaźni.

    Jest wiele różnych świadectw potwierdzających takie przypuszczenia, że indywidualny sygnał jaźni jest nadal obecny nawet po śmierci- pochodzą one np. od pacjentów po transplantacji, którzy informują, że wraz z ich nowymi narządami przychodzą zmiany psychologiczne i behawioralne.

    Podsumowanie

    Pamięć psychologiczna i behawioralna staje się faktem, jeśli tylko zauważymy, że przeszczepione narządy nadal noszą oryginalne receptory tożsamości dawcy, a co za tym idzie, nadal odbierają tę samą informację środowiskową tamtej jaźni. Mimo, że w większości ciało osoby, od której pochodzi pobrany narząd, jest już martwe, sygnał nadal istnieje i jest odbierany przez tą część, która została przeszczepiona biorcy.

    Możemy więc przyjąć, że ta jaźń jest wieczna, tak samo jak wieczna jest jaźń nas wszystkich. Tak komórki jak i przeszczepione narządy, dają nam powody do rozważań na temat nieśmiertelności, jak i na temat istnienia zjawiska np. reinkarnacji.

    Zastanów się – w przyszłości jakiś embrion ukaże taki sam zestaw receptorów tożsamości, jakie ty posiadasz obecnie. Ten embrion dostroi się do twojej odwiecznej jaźni. Twoja tożsamość powróci, lecz będzie się manifestowała przez inne ciało, przez inne genetyczne uwarunkowania innej rodziny, jak i prawdopodobnie przez inne narodowe uwarunkowania.

    Ponieważ jaźń reprezentuje twój indywidualny kod matrycy, to twoja matryca w świecie potencjalnych wielu możliwości staje się zalążkiem poszerzającej samo świadomości. Czy chcesz się więcej o tym zjawisku, jakim ty jesteś, dowiedzieć?

    A teraz rzecz najważniejsza:

    Wszystkie informacje będą na miejscu weryfikowane przez pozostałych uczestników twojej grupy, w związku z tym będziesz mieć okazję poznać nie tyle produkt kreatywnej części twojej podświadomości ale również to, co potwierdzą pozostałe osoby. Pozostaniemy w strefie stuprocentowej logiki i rozumu.

    Co zrobić, żeby zapisać się na zajęcia?

    Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

     Zawodowy Kurs Hipnoterapii Integracyjnej- (2024/2025)

     Oferta zawodowa

     Dla osób chcących ukończyć pełne szkolenie stopnia zawodowego przygotowaliśmy oddzielną ofertę: Zawodowy Kurs Hipnoterapii Integracyjnej. Kus hipnoterapii składa się z poszczególnych modułów kursów stacjonarnych i dodatkowo z modułu online omawiającego podstawy hipnozy, oraz zawierającego materiały uzupełniające. Nasz kurs hipnoterapii to jedyna wersja pełnego zawodowego kursu w Polsce, łącząca w sobie hipnozę ericksonowską i klasyczną oraz elementy Ustawień Rodzinnych.

     To novum na polskim rynku, gdyż większość innych zajęć z hipnozy ma charakter sceniczny lub objawowy- tak, jakby każde schorzenie miało jedną przyczynę i jeden sposób leczenia. Każdy ból może mieć inny powód i wymaga odmiennego sposobu usuwania, oraz sięgnięcia głębiej w psychikę.

     Aby proces wewnętrznych przemian nie zamienił się w odkrywanie coraz większej ilości nieprawidłowości, musi nastąpić restrukturyzacja psychiki, polegająca na odrzuceniu modelu wyniesionego z domu i zastąpieniu go wewnętrzną restrukturyzacją już nie tylko na świadomych poziomach, ale sięgającą tam, gdzie ta restrukturyzacja jest najbardziej potrzebna, czyli do podświadomości. I tak w wyniku potrzeb geopolitycznych, zrodziła się potrzeba Zawodowego Kursu Hipnoterapii Integracyjnej, która wszystkie rozbite i nieaktualne mechanizmy wewnętrznej organizacji przekształca w nowy model człowieka.

     Kurs hipnoterapii składa się z modułu online na platformie edukacyjnej, oraz 10 Zjazdów weekendowych warsztatów praktycznych.

     Moduł online zawiera teorię hipnozy i hipnoterapii, oraz prezentacje. Im więcej będziesz mieć czasu na przerobienie materiału, tym łatwiej będzie Tobie opanować część praktyczną i zdobyć oczekiwane umiejętności.

     Zajęcia prowadzi Grzegorz Halkiew.

     kurs hipnoterapii

     Daty Zjazdów edycji 2024/2025

     Nabór na listę zapasową kursu równoległego

     Inauguracja kursu, udostępnienie platformy edukacyjnej 30 sierpnia 2024

     1. 30 sierpnia- 1 września 2024r.
     2. 4-6 października
     3. 8-10 listopada
     4. 29 listopada- 1 grudnia
     5. 3-5 stycznia 2025r.
     6. 31 stycznia- 2 lutego
     7. 28 lutego- 2 marca
     8. 28-30 marca
     9. 25-27 kwietnia
     10. 30 maja-1 czerwca, egzaminy praktyczne

     lipiec- egzaminy nieobowiązkowe zewnętrze na dodatkowe uprawnienia

     Godziny zajęć

     • piątek 16:00- 20:00
     • sobota 10:00-18:00
     • niedziela 10:00-15:00

     Egzamin odbędzie się przed Komisją Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

     Program ramowy

     • mesmeryzm i oddziaływanie podprogowe
     • rodzaje indukcji a dynamika transu
     • dynamika procesu na podstawie psychodramy- Konstelacje rodzinne
     • narzędzia coachingowe nlp
     • regresja wiekowa
     • regresja poprzez metaforę reinkarnacji
     • techniki terapeutyczne
     • egzaminy

     Uprawnienia zawodowe

     Hipnoza i hipnoterapia nauczana jest w Polsce w zakresie 4 standardów:

     • hipnoza medyczna jako specjalność zawodu lekarz (nr rej. zawodu 221101)
     • hipnoterapia jako specjalność zawodu psychoterapeuta (nr rej. zawodu 229905)
     • hipnoterapia jako specjalność zawodu naturopata (nr rej. zawodu 323009)
     • hipnoza niesklasyfikowana (nr rej. zawodu 323090) – hipnoza sceniczna i inna nie wymagająca kwalifikacji

     Dlaczego Szkoła podlega pod jurysdykcję Związku Rzemiosła Polskiego?  Przede wszystkim dlatego, że tradycyjnie hipnoza zawsze była i nadal jest związana na całym Świecie z Gildiami, po drugie dlatego, ze zgodnie z standardem zawodów przypisana jest Naturopatii. Trzeci powód, to międzynarodowe uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

     Każdy z modułów stanowi integralną część- a jego ukończenie odnotowywane jest w cechowym indeksie. Ukończenie 10 zjazdów tematycznych kończy się wydaniem odpowiednich zaświadczeń potwierdzających wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w specjalizacji hipnoterapia.

     Osoby chcące posiadać uprawnienia unijne zobligowane są do zdania kolejnego, tym razem państwowego egzaminu w zawodzie Naturopata, specjalność Hipnoterapia. Wówczas otrzymasz stosowne zzaświadczenie i europass.

     Zawodowy Kursu Hipnoterapii Integracyjnej- jak zostać uczestnikiem?

     Aby zostać uczestnikiem należy przesłać zgłoszenie i wpłacić pierwszą ratę w wysokości 970zł, która następnie zostanie zaliczone jako płatność za ostatni zjazd. Przed pierwszym zjazdem należy opłacić drugą ratę,… itd

     Kurs- 9.700 zł- płatny jest w 10 ratach wg harmonogramu

     Egzamin sprawdzający  ok 350zł (cena regulowana ustawowo, może ulec zmianie)

     Egzamin państwowy w zawodzie Naturopata związany z tym kursem planowany jest na lipiec 2025r.

     Harmonogram opłat

     Kursy należy opłacać na bieżąco, według harmonogramu

     • jako wpisowe pierwsza rata- 970zł zaliczona jako opłata za ostatni zjazd egzaminacyjny
     • kolejne 9 rat w wysokości 970 zł płatne na każdym z zjazdów z góry
     • ostatni zjazd 10 to egzaminy
     • Kurs sprzedajemy w całości, nie na części.

     Szczegółowe informacje

     szkola@naturopata.edu.pl  lub tel.kom. 500.110.251

     Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

      Program

      • przygotowanie własne hipnoterapeuty (oddziaływanie podprogowe)
      • budowa indukcji
      • techniki prowadzenia indukcji
      • dynamika transu
      • dynamika procesu
      • narzędzia coachingowe
      • techniki hipnoterapeutyczne

      Zaświadczenie potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje

      Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego, wydawane jest stosowane zaświadczenie dla potrzeby rynku pracy.

      Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

       Zawodowy Kurs Hipnoterapii Integracyjnej- Grupa1 (2023/2024)

       Oferta zawodowa

       Lista zamknięta

       Dla osób chcących ukończyć pełne szkolenie stopnia zawodowego przygotowaliśmy oddzielną ofertę: Zawodowy Kurs Hipnoterapii Integracyjnej. Kus hipnoterapii składa się z poszczególnych modułów kursów stacjonarnych i dodatkowo z modułu online omawiającego podstawy hipnozy, oraz zawierającego materiały uzupełniające. Nasz kurs hipnoterapii to jedyna wersja pełnego zawodowego kursu w Polsce, łącząca w sobie hipnozę ericksonowską i klasyczną oraz elementy Ustawień Rodzinnych.

       To novum na polskim rynku, gdyż większość innych zajęć z hipnozy ma charakter sceniczny lub objawowy- tak, jakby każde schorzenie miało jedną przyczynę i jeden sposób leczenia. Każdy ból może mieć inny powód i wymaga odmiennego sposobu usuwania, oraz sięgnięcia głębiej w psychikę.

       Aby proces wewnętrznych przemian nie zamienił się w odkrywanie coraz większej ilości nieprawidłowości, musi nastąpić restrukturyzacja psychiki, polegająca na odrzuceniu modelu wyniesionego z domu i zastąpieniu go wewnętrzną restrukturyzacją już nie tylko na świadomych poziomach, ale sięgającą tam, gdzie ta restrukturyzacja jest najbardziej potrzebna, czyli do podświadomości. I tak w wyniku potrzeb geopolitycznych, zrodziła się potrzeba Zawodowego Kursu Hipnoterapii Integracyjnej, która wszystkie rozbite i nieaktualne mechanizmy wewnętrznej organizacji przekształca w nowy model człowieka.

       Kurs hipnoterapii składa się z modułu online na platformie edukacyjnej, oraz 10 Zjazdów weekendowych warsztatów praktycznych.

       Moduł online zawiera teorię hipnozy i hipnoterapii, oraz prezentacje. Im więcej będziesz mieć czasu na przerobienie materiału, tym łatwiej będzie Tobie opanować część praktyczną i zdobyć oczekiwane umiejętności.

       Zajęcia prowadzi Grzegorz Halkiew.

       kurs hipnoterapii

       Daty Zjazdów edycji 2023/2024

       Nabór na listę zapasową kursu równoległego

       Inauguracja kursu, udostępnienie platformy edukacyjnej 1_września 2023

       • 1-3 września 2023r.
       • 29 września- 1 października
       • 3-5 listopada
       • 1-3 grudnia
       • 5-7 stycznia 2024r.
       • 2-4 lutego
       • 1-3 marca
       • 5-7 kwietnia
       • 3-5 maja
       • 31 maja- 2 czerwca- egzaminy praktyczne

       lipiec- egzaminy nieobowiązkowe zewnętrze na dodatkowe uprawnienia

       Godziny zajęć

       • piątek 16:00- 20:00
       • sobota 10:00-18:00
       • niedziela 10:00-15:00

       Egzamin odbędzie się przed Komisją Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

       Program ramowy

       • mesmeryzm i oddziaływanie podprogowe
       • rodzaje indukcji a dynamika transu
       • dynamika procesu na podstawie psychodramy- Konstelacje rodzinne
       • narzędzia coachingowe nlp
       • regresja wiekowa
       • regresja poprzez metaforę reinkarnacji
       • techniki terapeutyczne
       • egzaminy

       Uprawnienia zawodowe

       Hipnoza i hipnoterapia nauczana jest w Polsce w zakresie 4 standardów:

       • hipnoza medyczna jako specjalność zawodu lekarz (nr rej. zawodu 221101)
       • hipnoterapia jako specjalność zawodu psychoterapeuta (nr rej. zawodu 229905)
       • hipnoterapia jako specjalność zawodu naturopata (nr rej. zawodu 323009)
       • hipnoza niesklasyfikowana (nr rej. zawodu 323090) – hipnoza sceniczna i inna nie wymagająca kwalifikacji

       Dlaczego Szkoła podlega pod jurysdykcję Związku Rzemiosła Polskiego?  Przede wszystkim dlatego, że tradycyjnie hipnoza zawsze była i nadal jest związana na całym Świecie z Gildiami, po drugie dlatego, ze zgodnie z standardem zawodów przypisana jest Naturopatii. Trzeci powód, to międzynarodowe uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

       Każdy z modułów stanowi integralną część- a jego ukończenie odnotowywane jest w cechowym indeksie. Ukończenie 10 zjazdów tematycznych kończy się wydaniem odpowiednich zaświadczeń potwierdzających wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w specjalizacji hipnoterapia.

       Osoby chcące posiadać uprawnienia unijne zobligowane są do zdania kolejnego, tym razem państwowego egzaminu w zawodzie Naturopata, specjalność Hipnoterapia. Wówczas otrzymasz stosowne zzaświadczenie i europass.

       Zawodowy Kursu Hipnoterapii Integracyjnej- jak zostać uczestnikiem?

       Aby zostać uczestnikiem należy przesłać zgłoszenie i wpłacić pierwszą ratę w wysokości 870zł, która następnie zostanie zaliczone jako płatność za ostatni zjazd. Przed pierwszym zjazdem należy opłacić drugą ratę,… itd

       Kurs- 8.700 zł- płatny jest w 10 ratach wg harmonogramu

       Egzamin sprawdzający  ok 320zł (cena regulowana ustawowo, może ulec zmianie)

       Egzamin państwowy w zawodzie Naturopata związany z tym kursem planowany jest na lipiec 2024r.

       Harmonogram opłat

       Kursy należy opłacać na bieżąco, według harmonogramu

       • jako wpisowe pierwsza rata- 870zł zaliczona jako opłata za ostatni zjazd egzaminacyjny
       • kolejne 9 rat w wysokości 870 zł płatne na każdym z zjazdów z góry
       • ostatni zjazd 10 to egzaminy
       • Kurs sprzedajemy w całości, nie na części.

       Szczegółowe informacje

       szkola@naturopata.edu.pl  lub tel.kom. 500.110.251

       Program

       • przygotowanie własne hipnoterapeuty (oddziaływanie podprogowe)
       • budowa indukcji
       • techniki prowadzenia indukcji
       • dynamika transu
       • dynamika procesu
       • narzędzia coachingowe
       • techniki hipnoterapeutyczne

       Zaświadczenie potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje

       Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego, wydawane jest stosowane zaświadczenie dla potrzeby rynku pracy.

       Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

        Zawodowy Kurs Hipnoterapii Integracyjnej- Grupa 2 (2023/2024)

        Dla osób chcących ukończyć pełne szkolenie stopnia zawodowego przygotowaliśmy oddzielną ofertę: Zawodowy Kurs Hipnoterapii Integracyjnej. Kus hipnoterapii składa się z poszczególnych modułów kursów stacjonarnych i dodatkowo z modułu online omawiającego podstawy hipnozy, oraz zawierającego materiały uzupełniające. Nasz kurs hipnoterapii to jedyna wersja pełnego zawodowego kursu w Polsce, łącząca w sobie hipnozę ericksonowską i klasyczną oraz elementy Ustawień Rodzinnych.

        To novum na polskim rynku, gdyż większość innych zajęć z hipnozy ma charakter sceniczny lub objawowy- tak, jakby każde schorzenie miało jedną przyczynę i jeden sposób leczenia. Każdy ból może mieć inny powód i wymaga odmiennego sposobu usuwania, oraz sięgnięcia głębiej w psychikę.

        Aby proces wewnętrznych przemian nie zamienił się w odkrywanie coraz większej ilości nieprawidłowości, musi nastąpić restrukturyzacja psychiki, polegająca na odrzuceniu modelu wyniesionego z domu i zastąpieniu go wewnętrzną restrukturyzacją już nie tylko na świadomych poziomach, ale sięgającą tam, gdzie ta restrukturyzacja jest najbardziej potrzebna, czyli do podświadomości. I tak w wyniku potrzeb geopolitycznych, zrodziła się potrzeba Zawodowego Kursu Hipnoterapii Integracyjnej, która wszystkie rozbite i nieaktualne mechanizmy wewnętrznej organizacji przekształca w nowy model człowieka.

        Kurs hipnoterapii składa się z modułu online na platformie edukacyjnej, oraz 10 Zjazdów weekendowych warsztatów praktycznych.

        Moduł online zawiera teorię hipnozy i hipnoterapii, oraz prezentacje. Im więcej będziesz mieć czasu na przerobienie materiału, tym łatwiej będzie Tobie opanować część praktyczną i zdobyć oczekiwane umiejętności.

        Zajęcia prowadzi Grzegorz Halkiew.

        kurs hipnoterapii

        Daty Zjazdów edycji 2023/2024

        Nabór na listę zapasową kursu równoległego

        Inauguracja kursu, udostępnienie platformy edukacyjnej 1_września 2023

        • 8-10 września 2023r.
        • 20-22 października
        • 10-12 listopada
        • 15-17 grudnia
        • 19-21 stycznia 2024r.
        • 16-18 lutego
        • 8-10 marca
        • 19-21 kwietnia
        • 17-19 maja
        • 31 maja- 2 czerwca- egzaminy praktyczne

        lipiec- egzaminy nieobowiązkowe zewnętrze na dodatkowe uprawnienia

        Godziny zajęć

        • piątek 16:00- 20:00
        • sobota 10:00-18:00
        • niedziela 10:00-15:00

        Egzamin odbędzie się przed Komisją Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

        Program ramowy

        • mesmeryzm i oddziaływanie podprogowe
        • rodzaje indukcji a dynamika transu
        • dynamika procesu na podstawie psychodramy- Konstelacje rodzinne
        • narzędzia coachingowe nlp
        • regresja wiekowa
        • regresja poprzez metaforę reinkarnacji
        • techniki terapeutyczne
        • egzaminy

        Uprawnienia zawodowe

        Hipnoza i hipnoterapia nauczana jest w Polsce w zakresie 4 standardów:

        • hipnoza medyczna jako specjalność zawodu lekarz (nr rej. zawodu 221101- akredytacja Ministerstwa Zdrowia)
        • hipnoterapia jako specjalność zawodu psychoterapeuta (nr rej. zawodu 229905)
        • hipnoterapia jako specjalność zawodu naturopata (nr rej. zawodu 323009- akredytacja Związku Rzemiosła Polskiego)
        • hipnoza niesklasyfikowana (nr rej. zawodu 323090) – hipnoza sceniczna i inna nie wymagająca kwalifikacji

        Dlaczego Szkoła podlega pod jurysdykcję Związku Rzemiosła Polskiego?  Przede wszystkim dlatego, że tradycyjnie hipnoza zawsze była i nadal jest związana na całym Świecie z Gildiami, po drugie dlatego, ze zgodnie z standardem zawodów przypisana jest Naturopatii. Trzeci powód, to międzynarodowe uprawnienia do wykonywania tej specjalizacji.

        Każdy z modułów stanowi integralną część- a jego ukończenie odnotowywane jest w cechowym indeksie. Ukończenie 10 zjazdów tematycznych kończy się wydaniem odpowiednich zaświadczeń rzemieślniczych potwierdzających wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w specjalizacji hipnoterapia.

        Osoby chcące posiadać uprawnienia unijne zobligowane są do zdania kolejnego, tym razem państwowego egzaminu w zawodzie Naturopata. Wówczas otrzymasz stosowne zaświadczenie i europass.

        Zawodowy Kursu Hipnoterapii Integracyjnej- jak zostać uczestnikiem?

        Kurs- 8.700 zł- płatny jest w 10 ratach wg harmonogramu

        Aby zostać uczestnikiem należy przesłać zgłoszenie i wpłacić pierwszą ratę w wysokości 870zł, która następnie zostanie zaliczone jako płatność za ostatni zjazd. Przed pierwszym zjazdem należy opłacić drugą ratę,… itd

        PKO BP 24 1020 1055 0000 9702 0298 8343

        AKADEMIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NATUROPATA
        Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, kod BIC (Swift) banku: BPKOPLPW

        Egzamin sprawdzający nieobowiązkowy ok 320zł (cena regulowana ustawowo, może ulec zmianie)

        Egzamin państwowy w pełnym zakresie zawodu Naturopata związany z tym kursem planowany jest na lipiec 2024r.

        Harmonogram opłat

        Kursy należy opłacać na bieżąco, według harmonogramu

        • jako wpisowe pierwsza rata- 870zł zaliczona jako opłata za ostatni zjazd egzaminacyjny
        • kolejne 9 rat w wysokości 870 zł płatne na każdym z zjazdów z góry
        • ostatni zjazd 10 to egzaminy
        • Kurs sprzedajemy w całości, nie na części.

        Szczegółowe informacje

        szkola@naturopata.edu.pl  lub tel.kom. 500.110.251

        Program

        • przygotowanie własne hipnoterapeuty (oddziaływanie podprogowe)
        • budowa indukcji
        • techniki prowadzenia indukcji
        • dynamika transu
        • dynamika procesu
        • narzędzia coachingowe
        • techniki hipnoterapeutyczne

        Zaświadczenie potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje

        Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego, wydawane jest stosowane zaświadczenie dla potrzeby rynku pracy.

        Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

         Terapia systemowa rodzin- Konstelacje Rodzinne (2023)

         Terapia systemowa rodzin Virginii Satir, Teatr Jerzego Grotowskiego, Konstelacje rodzinne Berta Hellinger, prace Lucasa Derksa oraz Ruperta Sheldrake’a- to podwaliny najnowszych technik pozwalających pozbyć się garbu losu i uwikłań tkwiących głęboko w podświadomości.

         Konstelacje Rodzinne to kurs dla osób, które chcą jeszcze bardziej doskonalić swoje umiejętności. Nadszedł czas, abyś i Ty uzyskał kwalifikacje zawodowe do stosowania terapii systemowej rodzin w zakresie hipnozy.

         Kurs Terapia systemowa rodzin pozwoli zdobyć Tobie doświadczenie w pracy z podświadomością pola energii rodowej i narodowej, oraz przejść własną superwizję.

         Cech Naturopatów i Hipnotyzerów oraz Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata zapraszają na doskonalący kurs zawodowy

         – energetyczna terapia systemowa rodzin (Konstelacje rodzinne)- nr. rejestracyjny zawodu 323009

         – Uwaga! ukończenie kursu otwiera drogę do stanięcia przed komisją państwową i uzyskania Dyplomu i uprawnień unijnych. Jak na razie jesteśmy pierwszą i jedyną placówką oświatową prowadzącą kurs zawodowy, również w wymiarze unijnym.

         Data:  9-15 października 2023r.

         Godziny

         • poniedziałek 15:00-20:00
         • w tygodniu  10:00-19:00 (dwugodzinna przerwa obiadowa)
         • niedziela 10:00-15:00
         • …..plus materiał online

         Cena: 1770 zł

         Konstelacje Rodzinne- program

         zasady przeprowadzania wywiadu osobowego
         kontrakt, czyli umowa co do zakresu terapii
         energetyczne odczuwanie pola rodu
         własna superwizja
         techniki i procedury terapii systemowej rodu:
         uwikłana przedprenatalne i prenatalne
         relacje dziecko-rodzice
         związki
         choroby lub niedogodności losu
         ustawienia biznesowe
         programowanie przyszłości
         egzamin wewnętrzny

         Konstelacje Rodzinne

         Znany cybernetyk, Heiz von Foerster, sformułował tezę, że nasza psychika nie odbiera rzeczywistości takiej, jaka ona jest, tylko taką, jak wierzy, że ona jest. Wiara, przekonania i przyzwyczajenia stają się dla ludzi ich koleinami losu. Przekazywane z pokolenia na pokolenie, świadomie i genetycznie malują przyszłe wydarzenia w dawne wzory. To co dawne, zaczyna wyciskać swoje piętno na nowych wydarzeniach stwarzając tym samym bariery dla wolności, a czasami też bariery dla szczęścia i bogactwa.

         Fizyk Jack Scarlatti sformułował tezę, że świadomość wywołuje pewien rodzaj pola biograwitacyjnego, które jest w stanie wpływać na strukturę materii. To pole stworzone jest od zarania dziejów. Każde pokolenie dodaje do niego swoje zapisy wytyczając wektor przyszłym dziejom.

         Koncepcja ta zawarta jest również i w teorii Carla Junga o podświadomości zbiorowej. Według tego szwajcarskiego psychologa wszyscy ludzie korzystają ze zbiorowej pamięci, którą nazwał on podświadomością zbiorową. Zawarte są w niej wszelkie ludzkie archetypy typu kompleks Edypa lub Elektry, syndrom Prometeusza. To tam jest miejsce dla Godform, dla serwitorów, wszelakich elementali, larw czy innych myślokształtów, tak charakterystycznych dla każdych społeczności, w tym społeczności rodzinnych. Można odnieść wrażenie, że te byty, utworzone przez ludzi lub człowieka są praktycznie niezniszczalne, karmiąc się energią ludzkich emocji.

         Reasumując, nasz świat fizyczny, losy rodzin i los jednostki są wytworem ludzkiej świadomości, przekazywanej z pokolenia na pokolenie w sposób bardziej, lub jak częściej bywa, mniej uświadomiony. Energetyczne pole indywidualnej jednostki jest częścią energetycznego pola całej biologicznej rodziny. Zarówno Ty, jak i Twoje rodzeństwo, Twoi rodzice i ich rodzeństwo, Twoi dziadkowie, pradziadkowie i ich przodkowie, a także Twoje własne dzieci i wnuki, wszyscy jesteście jednym z elementów tego pola energetycznego.

         Pole energetyczne Twojej rodziny wpływa na Ciebie bezpośrednio poprzez Twoje geny. Również wpływają na Ciebie zachowania i doświadczenia Twoich przodków, poprzez wzajemne połączenia pola energetycznego w Waszej rodzinie.

         Konstelacje Rodzinne
         Terapia systemowa rodzin- Konstelacje Rodzinne

         Założenia programowe:

         Znany cybernetyk, Heiz von Foerster, sformułował tezę, że nasza psychika nie odbiera rzeczywistości takiej, jaka ona jest, tylko taką, jak wierzy, że ona jest. Wiara, przekonania i przyzwyczajenia stają się dla ludzi ich koleinami losu. Przekazywane z pokolenia na pokolenie, świadomie i genetycznie malują przyszłe wydarzenia w dawne wzory. To co dawne, zaczyna wyciskać swoje piętno na nowych wydarzeniach stwarzając tym samym bariery dla wolności, a czasami też bariery dla szczęścia i bogactwa.

         Fizyk Jack Scarlatti sformułował tezę, że świadomość wywołuje pewien rodzaj pola biograwitacyjnego, które jest w stanie wpływać na strukturę materii. To pole stworzone jest od zarania dziejów. Każde pokolenie dodaje do niego swoje zapisy wytyczając wektor przyszłym dziejom.

         Koncepcja ta zawarta jest również i w teorii Carla Junga o podświadomości zbiorowej. Według tego szwajcarskiego psychologa wszyscy ludzie korzystają ze zbiorowej pamięci, którą nazwał on podświadomością zbiorową. Zawarte są w niej wszelkie ludzkie archetypy typu kompleks Edypa lub Elektry, syndrom Prometeusza. To tam jest miejsce dla Godform, dla serwitorów, wszelakich elementali, larw czy innych myślokształtów, tak charakterystycznych dla każdych społeczności, w tym społeczności rodzinnych. Można odnieść wrażenie, że te byty, utworzone przez ludzi lub człowieka są praktycznie niezniszczalne, karmiąc się energią ludzkich emocji.

         Reasumując, nasz świat fizyczny, losy rodzin i los jednostki są wytworem ludzkiej świadomości, przekazywanej z pokolenia na pokolenie w sposób bardziej, lub jak częściej bywa, mniej uświadomiony. Energetyczne pole indywidualnej jednostki jest częścią energetycznego pola całej biologicznej rodziny. Zarówno Ty, jak i Twoje rodzeństwo, Twoi rodzice i ich rodzeństwo, Twoi dziadkowie, pradziadkowie i ich przodkowie, a także Twoje własne dzieci i wnuki, wszyscy jesteście jednym z elementów tego pola energetycznego.

         Pole energetyczne Twojej rodziny wpływa na Ciebie bezpośrednio poprzez Twoje geny. Również wpływają na Ciebie zachowania i doświadczenia Twoich przodków, poprzez wzajemne połączenia pola energetycznego w Waszej rodzinie. Terapia systemowa rodzin to sposób przejęcia kontroli nad tym, co wcześniej było nieuświadomione.

         Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

          Zawodowy Kurs Hipnoterapii Integracyjnej (2023/2024)

          Oferta zawodowa

          Dla osób chcących ukończyć pełne szkolenie stopnia zawodowego przygotowaliśmy oddzielną ofertę: Zawodowy Kurs Hipnoterapii Integracyjnej. Kus hipnoterapii składa się z poszczególnych modułów kursów stacjonarnych i dodatkowo z modułu online omawiającego podstawy hipnozy, oraz zawierającego materiały uzupełniające. Nasz kurs hipnoterapii to jedyna wersja pełnego zawodowego kursu w Polsce, łącząca w sobie hipnozę ericksonowską i klasyczną oraz elementy Ustawień Rodzinnych.

          To novum na polskim rynku, gdyż większość innych zajęć z hipnozy ma charakter sceniczny lub objawowy- tak, jakby każde schorzenie miało jedną przyczynę i jeden sposób leczenia. Każdy ból może mieć inny powód i wymaga odmiennego sposobu usuwania, oraz sięgnięcia głębiej w psychikę.

          Aby proces wewnętrznych przemian nie zamienił się w odkrywanie coraz większej ilości nieprawidłowości, musi nastąpić restrukturyzacja psychiki, polegająca na odrzuceniu modelu wyniesionego z domu i zastąpieniu go wewnętrzną restrukturyzacją już nie tylko na świadomych poziomach, ale sięgającą tam, gdzie ta restrukturyzacja jest najbardziej potrzebna, czyli do podświadomości. I tak w wyniku potrzeb geopolitycznych, zrodziła się potrzeba Zawodowego Kursu Hipnoterapii Integracyjnej, która wszystkie rozbite i nieaktualne mechanizmy wewnętrznej organizacji przekształca w nowy model człowieka.

          Kurs hipnoterapii składa się z modułu online na platformie edukacyjnej, oraz 10 Zjazdów weekendowych warsztatów praktycznych.

          Moduł online zawiera teorię hipnozy i hipnoterapii, oraz prezentacje. Im więcej będziesz mieć czasu na opanowanie materiału, tym łatwiej będzie Tobie opanować część praktyczną i zdobyć umiejętności.

          Zajęcia prowadzi Grzegorz Halkiew.

          kurs hipnoterapii

          Kurs hipnoterapii edycja 2023/2024

          •  rozpoczynamy nabór do Grupy 2-giej- zapisy

          Daty Zjazdów edycji 2023/2024 (lista zamknięta)

          Inauguracja kursu, udostępnienie platformy edukacyjnej- 1_września 2023

            • 1-3 września 2023r.
            • 29 września- 1 października
            • 3-5 listopada
            • 1-3 grudnia
            • 5-7 stycznia 2024r.
            • 2-4 lutego
            • 1-3 marca
            • 5-7 kwietnia
            • 3-5 maja

          31 maja- 2 czerwca- egzaminy praktyczne

          Godziny zajęć

          • piątek 16:00- 20:00
          • sobota 10:00-18:00
          • niedziela 10:00-15:00

          22-24 lipca egzaminy nieobowiązkowe zewnętrze na dodatkowe uprawnienia

          Egzamin odbędzie się przed Komisją Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

          Program ramowy

          • mesmeryzm i oddziaływanie podprogowe
          • rodzaje indukcji a dynamika transu
          • dynamika procesu na podstawie psychodramy- Konstelacje rodzinne
          • narzędzia coachingowe nlp
          • regresja wiekowa
          • regresja poprzez metaforę reinkarnacji
          • techniki terapeutyczne
          • egzaminy

          Uprawnienia zawodowe

          Hipnoza i hipnoterapia nauczana jest w Polsce w zakresie 4 standardów:

          • hipnoza medyczna jako specjalność zawodu lekarz (nr rej. zawodu 221101)
          • hipnoterapia jako specjalność zawodu psychoterapeuta (nr rej. zawodu 229905)
          • hipnoterapia jako specjalność zawodu naturopata (nr rej. zawodu 323009)
          • hipnoza niesklasyfikowana (nr rej. zawodu 323090) – hipnoza sceniczna i inna nie wymagająca kwalifikacji

          Dlaczego Szkoła podlega pod jurysdykcję Związku Rzemiosła Polskiego?  Przede wszystkim dlatego, że tradycyjnie hipnoza zawsze była i nadal jest związana na całym Świecie z Gildiami, po drugie dlatego, ze zgodnie z standardem zawodów przypisana jest Naturopatii. Trzeci powód, to międzynarodowe uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

          Każdy z modułów stanowi integralną część- a jego ukończenie odnotowywane jest w cechowym indeksie. Ukończenie 10 zjazdów tematycznych kończy się wydaniem odpowiednich zaświadczeń według wzoru Ministra Edukacji i Nauki.

          Osoby chcące posiadać uprawnienia unijne zobligowane są do zdania kolejnego, tym razem państwowego egzaminu w zawodzie Naturopata, specjalność Hipnoterapia (dyplom oraz Europass).

          Zawodowy Kursu Hipnoterapii Integracyjnej- jak zostać uczestnikiem?

          Aby zostać uczestnikiem należy przesłać zgłoszenie i wpłacić pierwszą ratę w wysokości 770zł, która następnie zostanie zaliczone jako płatność za ostatni zjazd. Przed pierwszym zjazdem należy opłacić drugą ratę,… itd

          Kurs- 7.700 zł- płatny jest w 10 ratach wg harmonogramu

          Egzamin sprawdzający  ok 250zł (cena regulowana ustawowo, może ulec zmianie)

          Egzamin państwowy w zawodzie Naturopata planowany jest na lipiec 2023r. Cena ok 750zł.

          Harmonogram opłat

          Kursy należy opłacać na bieżąco, według harmonogramu

          • jako wpisowe pierwsza rata- 770zł zaliczona jako opłata za ostatni zjazd egzaminacyjny
          • kolejne 9 rat w wysokości 770 zł płatne na każdym z zjazdów z góry
          • ostatni zjazd 10 to egzaminy
          • Kurs sprzedajemy w całości, nie na części.

          Harmonogram wpłat

          • wkrótce

          Szczegółowe informacje

          szkola@naturopata.edu.pl  lub tel.kom. 500.110.251

          Program

          • przygotowanie własne hipnoterapeuty (oddziaływanie podprogowe)
          • budowa indukcji
          • techniki prowadzenia indukcji
          • dynamika transu
          • dynamika procesu
          • narzędzia coachingowe
          • techniki hipnoterapeutyczne

          Zaświadczenie wg MEN

          Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego, wydawane jest stosowane zaświadczenie wg wzoru MEN oraz na potrzeby rynku pracy.

          Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

           Zakamarki podświadomości: Szepty, magia, czy tylko technika? (egzorcyzmy)

           Technika czy magia? A może egzorcyzmy? Prace technikami z zakresu terapii naturalnych opierają się nie tylko na konkretnej wiedzy medycznej- co jest oczywiste- ale i na umiejętności intuicyjnego prowadzenia swojego pacjenta. Intuicja i wgląd jest w tych terapiach nieodzowny, ponieważ każdy człowiek jest inny, ma odmienne uwarunkowania, pragnienia, priorytety i oczekiwania- toteż zachwianie energetyczne objawiające się w chorobie, choć objawowo bardziej lub mniej jest łatwe do zdiagnozowania, o tyle ustalenie przyczyny występowania choroby wymaga większego zakresu umiejętności, często nazywanych predyspozycją do trafności ocen.

           W naszym szkolnictwie stawiamy na umiejętność pracy z intuicją, dlatego i tym razem przygotowaliśmy warsztaty praktyczne, pozwalające ją doskonalić. Tym razem warsztaty będą miały po części magiczny charakter, zapoznam Ciebie z technikami pracy podlaskich szeptunek- z technikami ich pracy, oraz zasadami, którym się przyglądałem, poznając je osobiście.

           Informacje organizacyjne

           Zakamarki podświadomości: Szepty, magia, czy tylko technika? (egzorcyzmy)

           Data: 8-10 września 2017

            

           O programie

           – to kurs z zakresu medycyny ludowej, lanie wosku, lepienie woskowych kukiełek, oczyszczanie popiołem, wiązanie piór- więcej informacji tylko dla uczestników.

           Pierwotna wiedza często objawia się w postaci kręgu, koła- figury symbolizującej Całość. Siła tego kręgu tworzy nieustannie połączenie z wszechświatem. Kto odnajdzie połączenie z tym kręgiem zawsze znajdzie skuteczne lekarstwo na swoje rany i troski – cielesne, duchowe i umysłowe. Taniec w tym kręgu, czyli wieczne zachowanie świadomości połączenia obydwu światów, widzialnego i niewidzialnego, wiedzie nas ku Magicznemu Życiu. Magia jest naszym doświadczeniem i odczuwamy ją wówczas, gdy całkowicie polegamy na własnej intuicji. Magię spotykamy nocą oraz w marzeniach, kiedy nasz duch objawia się w nieskończenie wielu postaciach i pragnie nam uświadomić, że nasza obecna forma życia jest jedną spośród wielu. Magia istnieje również w naszej aurze i w każdej czakrze – kręgu energii znajdującym się w ciele i wokół niego.

           o zrobić, żeby zapisać się na zajęcia?

           Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

            Hipnoza analogowa (diagnostyka psychometryczna)

            Czy zastanawiałeś się już, czym jest hipnoza analogowa i jakie da tobie korzyści?

            „MAGIA KŁAMSTW”

            diagnostyka psychometryczna

            Jak zdobyć wiedzę o innych, bez przeglądania ich czarnej teczki?

            Data: 27-29 lipca 2018

            • piątek: 13:00 – 20:00
            • sob.: 10:00 – 20:00
            • niedz.: 10:00 – 15:00

            Zgłoszenie

            Inwestycja w podniesienie kwalifikacji:  580 zł

            • to już 10 lat prowadzenia tego kursu, dlatego czas to uczcić rabatem
            Miejsce: 05-825 Adamowizna, Dobra 4

            Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie wg wzoru MEN potwierdzające zdobycie kwalifikacji do zawodowego stosowaniu hipnozy zgodnie z programem szkolenia.

            Dodatkowo możesz stać się członkiem Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów – organizacji branżowej profesjonalistów naturopatii.

            Wstęp do kursu hipnoza analogowa

            Wyobraź sobie, że przez cały dzień chodzi za tobą osoba, która zapisuje, co powiesz w pracy, w domu, podczas obiadu, przez telefon, w sklepie. Wszystko to zostanie skrzętnie zapisane. W dokumencie znajda się tylko twoje wypowiedzi, bez komentarzy osób uczestniczących w rozmowach.

            Wyobraź sobie następnie, że ktoś, kto nigdy ciebie wcześniej nie spotkał – nigdy nie słyszał twojego głosu, nie widział twarzy, nie spojrzał ci w oczy – przeczyta ten werbalny zapis.

            Jak będziesz postrzegany po jego lekturze? Jako mężczyzna czy kobieta? Osoba młoda czy starsza, przyjacielska czy nieżyczliwa, atrakcyjna czy też nie? Czy sprawiasz wrażenie osoby otwartej, czy nieśmiałej, troskliwej czy obojętnej, skromnej czy zarozumiałej, frywolnej czy taktownej, pewnej siebie czy też zagubionej?

            Pełniejszych odpowiedzi na to pytanie nie dostarczy zapis słów, lecz raczej twój język ciała.

            Większa część twojego prawdziwego „ja” – w domu, pracy, publicznie, prywatnie – znajduje się poza zapisem twoich słów. Kolor krawata, długość włosów, uśmiech, śmiech, gesty, miękkość głosu, ciepło dłoni, nieznaczne wzruszenie ramionami, kiedy nie jesteś czegoś pewien, zaciśnięte usta, uniesione brwi, kontakt wzrokowy, zaciśnięte szczęki, poza w drzwiach, buty jakie nosisz, perfumy jakimi się pryskasz – są to sygnały społeczne i emocjonalne, które inni uważają za „prawdziwego ciebie”. Oczywiście słowa są ważne, ale twoje prawdziwe wnętrze ujawnia się poprzez niezliczoną liczbę sygnałów niewerbalnych, które wysyłasz każdego dnia.

            Kurs hipnoza analogowa i cold reading zgłębia niewerbalny świat, w którym żyjesz i ukazuje jego najbardziej sekretne miejsca.

            Według antropologów, mowa jako dominujące medium werbalne naszego gatunku homo sapiens, wykształciła się około dwustu tysięcy lat temu. Jednak świat niewerbalny jest dużo dużo starszy i nieskończenie bardziej ekspresyjny niż mowa. Słowa obejmują ośrodki świadomości naszego umysłu, takie jak obszary Broca i Wernickiego, a mimo to wiele najważniejszych decyzji życiowych podejmujemy opierając się na informacjach niewerbalnych. Znaczna część wiedzy technicznej przekazywana jest drogą niewerbalnej praktyki, podczas której przyglądamy się i działamy, a nie czytamy podręcznik. Wybieramy zwierzęta domowe, samochody, domy i partnerów ze względów niewerbalnych, a garderobę na podstawie wyglądy i wrażenia, jakie materiał daje w dotyku.

            Nawet naukowcy, nie wykluczając takich znakomitości jak Albert Einstein i Stephen Hawking, myślą obrazami wizualnymi, przestrzennymi i fizycznymi, a nie werbalnie.

            Szacuje się, że od 60 do 93 procent naszej ogólnej komunikacji stanowi kontakt niewerbalny. Jeśli chodzi o niewerbalną komunikację emocjonalną przekracza ona 99 procent. W wypadku emocji nie werbalizujemy naszych uczuć, ale za nas mówi o nich nasze ciała.

            Kurs ten jest poza możliwościami stosowania w hipnozie, niezbędnym elementem diagnostyki który ułatwi pracę każdemu terapeucie.

            Język ciała

            Do wyrażania uczuć i nastrojów posługujesz się językiem swojego ciała- gesty rąk, nazywane „wskazówkami mimicznymi”, opisują kształty, ruchy i lokalizację osób, miejsc i rzeczy.

            Ułożenie rąk i palców odwzorowują związki fizyczne, przestrzenne i czasowe pomiędzy przedmiotami, działaniami i zdarzeniami. Gest oznaczający wymianę żarówki wykorzystuje te same obszary mózgu i porusza te same mięśnie, co sama czynność. Obwody mózgowe odpowiedzialne za wskazówki mimiczne, są równie skomplikowane, jak te odpowiedzialne za mowę.

            Odkrycia neurologii podczas „dekady mózgu”, czyli w latach 1990-2000 pozwoliły uzyskać jaśniejszy obraz znaczenia niemych znaków i sygnałów. Jako, że obecnie znamy mechanizm procesu tworzenia w mózgu niewerbalnych wskazówek, język ciała wkracza w XXI wiek jako pełnoprawna nauka, zdolna pomóc nam w zrozumieniu tego, co znaczy być człowiekiem.

            Przekazy niewerbalne są sugestywne, intensywne i bezpośrednie. Przetwarzane są szybciej niż słowa, w najstarszych ośrodkach mózgu, ukrytych pod nowszymi obszarami mowy. Niewerbalne wskazówki, wytwarzane przez paleoobwody w rdzeniu kręgowym, pniu mózgu, zwojach podstawy mózgu i układzie limbicznym, wysyłamy i odbieramy poniżej progu świadomości. Nadają naszym dniom „wygląd” i „poczucie”, które pamiętamy długo po tym, jak ucichną słowa.

            Kurs hipnoza analogowa i cold reading pomoże tobie odkodować niewerbalne przekazy, które codziennie widzisz, słyszysz, czujesz, smakujesz i wąchasz, torując sobie drogę przez niewerbalny świat.

            Czym jest Psychofizjonomika?

            Jak pisze Dariusz Czajkowski, jest to nauka zajmująca się odczytywaniem cech charakteru i stanu emocjonalnego i predyspozycji zawodowych z kształtów; ciała, głowy, twarzy i oczu, mimiki, pisma i mowy. Psychofizjonomika uczy, że ciało organiczne wraz z psychiczna charakterystyka, tworzą jeden organizm.

            Historia pokazuje, że wielcy wodzowie, przywódcy Narodów, zwycięzcy bitew i wojen, reformatorzy, mężowie stanu, politycy, znaczący artyści, słowem wielcy tego świata, to ludzie, którzy posiadali nie tylko dobrze rozwinięty zmysł obserwacji, ale przede wszystkim, byli niezwykłymi znawcami ludzi np.; Mahatma Gandhi, Aleksander Wielki, Napoleon Bonaparte, Józef Piłsudski, Jan Matejko, Adam Mickiewicz, Leonardo da Vinci, Rafael, Michał Anioł.

            Starożytni Grecy i Rzymianie wyobrażali sobie Zeusa jako ideał męskiej siły, wierności, sprawiedliwości, mądrości i zacności, stad też charakterystyczna ekspresja i harmonia rysów twarzy w rzeźbach, przedstawiających jego postać.

            Tak też jest w rzeczywistości. Wyraziste rysy twarzy, podkreślają mocną osobowość.

            W obliczu tych faktów jest rzeczą oczywista, że zewnętrzna powłoka człowieka, jego rysy twarzy, kształt nosa, uszu, oczu, ust, brody i czoła są tylko zewnętrznym odbiciem jego duszy i zdolności z jaka odbiera i oddziałuje, na świat zewnętrzny.

            Friedrich Schiller słynny niemiecki poeta stwierdził – „Das, ist der Geist, der sich den Körper baut” (To dusza buduje sobie ciało).

            Nie ma dwóch identycznych ludzi tzn. takich, którzy maja takie same charaktery, predyspozycje i upodobania, a którzy znacznie, różniliby się od siebie, wyglądem zewnętrznym. Jeżeli mają takie same cechy charakteru, to musza też być bardzo do siebie podobni. Najbardziej widać to na przykładzie bliźniaków. Oprócz podobieństwa zewnętrznego, również ich zdolność odczuwania jest prawie identyczna. Można powiedzieć, że tworzą jeden organizm.

            Cold reading

            Zimny odczyt (ang. cold reading) to technika używana do hipnotyzowania z pozycji autorytetu. Nawet bez żadnej wcześniejszej wiedzy o kimś odczytujący za pomocą tej techniki może szybko uzyskać dużą ilość informacji przez uważne analizowanie mowy ciała badanego, jego ubioru, gestów, sposobu mówienia, psychofizjonomiki itp. Określa się to jako profilowanie.

            Ostrzeliwanie to kolejna technika, najczęściej używana w publicznych wystąpieniach i przemawianiu do tłumu. Występujący wygłasza dużą ilość ogólnikowych informacji (z których część na pewno jest prawdziwa albo bliska prawdy), obserwuje reakcje badanych (zwykle mowę ciała) i uściśla swoje wypowiedzi rozwijając te fragmenty, na które publiczność najlepiej reagowała.  

            Mowa ciała, czy też język ciała, komunikacja niewerbalna – zespół niewerbalnych komunikatów nadawanych na wszystkich niewerbalnych kanałach jednocześnie. Informują one o podstawowych stanach emocjonalnych, intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, przekonaniach, winie lub niewinności, samoocenie, cechach temperamentu itd. Komunikaty te nadawane są na poziomie nieświadomym i pozwalają ustalić wiele faktów, które zadziwiają badanego trafnością.

            Zgłoszenie
            Przeczytaj artykuł:

            Jakie odniesiesz korzyści

            • Nauczysz się skuteczniej komunikować
            • Staniesz się lepszym, charyzmatycznym rozmówcą
            • Dowiesz się jak hipnotyzować podprogowo, bez użycia słów
            • Nauczysz się wywoływać trans, bez potrzeby stosowania typowych indukcji, już znanych przez innych

            …a ponadto:

            • Zrozumiesz jak działa hipnoza i jak wpływa ona na mózg
            • Pozbędziesz się ograniczających przekonań co do natury hipnozy i sposobów jej wywoływania
            • Nauczysz się zwracać większą uwagę na rozmówców i dzięki temu mieć z nimi jeszcze lepsze relacje
            • Będziesz miał okazję poznać i uczyć się od jednego z najbardziej doświadczonych trenerów hipnozy

            Dodatkową korzyścią dla Ciebie jest to, że poznasz na warsztatach całkiem nowych ludzi. Ludzi o otwartych umysłach, żądnych wiedzy, pragnących dotknąć nieznanego. Wiesz, jak to jest – czasem chciałbyś poznać coś, o czym kiedyś słyszałeś, czytałeś… czasem chciałbyś osobiście doświadczyć nowych doznań.. Czasem niektórzy ludzie długo zwlekają z decyzją dotknięcia nieznanego. Aż w końcu nadchodzi taki dzień, kiedy mówią sobie – OK. Nadszedł już czas. Nie ma na co już dłużej czekać.

            Co zrobić, żeby zapisać się na zajęcia?


            Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

             Era hipnozy

             autor: Grzegorz Halkiew

             Ziemia przechodzi obecnie duże transformacje społeczne, obyczajowe i duchowe. Stare, zdewaluowane systemy chylą się ku upadkowi, a kreują się nowe, jeszcze nieznane. I chodź nieznane budzi w wielu osobach pozbawione uzasadnienia obawy to mamy wielkie szczęście uczestniczyć w tych znaczących przemianach.

             Czytaj dalej Era hipnozy

             Rodzaje hipnozy

             Hipnoza jako umiejętność sugerowania

             Jeżeli kiedykolwiek czytałeś hasła encyklopedyczne na temat hipnozy to zapewne zauważyłeś pomiędzy nimi czasami nawet bardzo duże różnice.

             Brytyjskie Towarzystwo Medyczne definiuje hipnozę tak: ” Hipnoza jest przejściowym stanem zmiennej uwagi, którym mogą pojawić się różne zjawiska, spontanicznie bądź jako reakcja na werbalne lub inne bodźce”.

             Czym więc tak naprawdę jest hipnoza ?

             Nie jest łatwo określić znaczenie słowa Hipnoza w jednym zdaniu, ponieważ wraz z biegiem lat hipnozę kojarzyło się z różnymi zjawiskami. Najczęściej jednak kojarzyła się ona z umiejętnością sugestii- ze sposobem na ominięcie świadomego oporu słuchacza. Gdyby więc to musiało być jedne zdanie to: hipnoza jest umiejętnością świadomego zarządzania zasobami podświadomości ( jest ona umiejętnością sugerowania). Taka właśnie jest najprostsza definicja hipnozy.

             Metod uzyskania skutecznej sugestii (hipnozy) jest kilka, i można by je ciągle mnożyć dzieląc na coraz to mniej różniące się od siebie. Ja napisze jednak o najważniejszych, najistotniejszych różnicach.

             Hipnoza ericksonowska

             nazwana tak na cześć dr Miltona H. Ericksona- amerykańskiego psychiatry, który uczynił z hipnozy legalną metodę terapeutyczną.

             Model Miltona- czyli ericksonowski język perswacji został opracowany przez Richarda Bandlera i Johna Grindera na podstawie badania warsztatu pracy tego psychiatry.

             Milton Erickson uznany został przez terapeutów za czołowego eksperta w dziedzinie współczesnej hipnozy medycznej. Napisał ponad sto prac z dziedziny hipnozy; nauczał hipnozy oraz praktykował w latach 1920- 1980. Erickson bardziej niż ktokolwiek inny w tej dziedzinie, był w stanie zbadać i zademonstrować ogromny potencjał jaki hipnoza kryje w sobie. Warsztat pracy demonstrowany przez niego, w czasie indukowania i użytkowania hipnotycznych stanów świadomości, były niezwykle złożony a jednocześnie systematyczny. Można w nim dostrzec spójne i systematycznie występujące wzorce.

             Te językowe wzorce hipnotyczne,- dopasowywanie się do sygnałów zachowań niewerbalnych, stosowanie metafor w kontakcie indywidualnym i grupowym, terapeutycznym i rozwojowym oraz ukryte sugestie- stanowią Model Miltona (nazywany również odwróconym metamodelem językowym). Wzorce komunikacji hipnotycznej stosowane przez niego działają niemal jak magiczne formuły, dzięki którym pomagał swoim klientom przypominać sobie to, o czym zapomnieli, że zapomnieli.

             Model Miltona jest sposobem wywołującym i utrzymującym trans przy użycia języka w celu skontaktowania się z ukrytymi zasobami naszej osobowości. Trans jest stanem, w którym osiągasz wysoką motywację, aby uczyć się od nieświadomości w bezpośredni sposób. Nie jest to stan pasywny ani też nie pozostajesz w nim pod wpływem kogoś innego. Pomiędzy terapeutą a klientem powstaje współpraca; odpowiedzi klienta pozwalają terapeucie rozpoznać, co należy zrobić dalej.

             Na ten Model składa się zestaw kilkudziesięciu narządzi językowych pozwalających wywierać hipnoterapeutyczny wpływ na odbiorcę, nawet bez stosowania formalnej hipnozy. Klient nie musi wówczas leżeć, nie musi zamykać oczu, nie musi mieć wyłączonej świadomości. Może to być zwykła rozmowa, zbieranie wywiadu czy właśnie opowiadania anegdot i przypowieści. Komunikacja międzyludzka przebiega bowiem równocześnie i równolegle na poziomie świadomym i nieświadomym. Można świadomie porozumiewać się z nieświadomością rozmówcy.

             Erickson respektował nieświadomą myśl pacjenta. Przyjmował, że nawet za najdziwaczniejszymi zachowaniami kryją się pozytywne intencje i że jednostki podejmują najlepsze, dostępne im w danym momencie, wybory. Celem jego pracy było dostarczenie ludziom większej liczby możliwych wyborów. Przyjmował również, że na pewnym poziomie każdy posiada zasoby potrzebne do dokonania zmian.

             Model Miltona jest sposobem użycia języka, który umożliwia:

             .- dopasowanie do osobowej rzeczywistości i prowadzenie jej;

             – rozpraszanie i użycie świadomego myślenia;

             – dostęp do nieświadomości i jej zasobów.

             Erickson był mistrzem w osiąganiu kontaktu. Szanował i akceptował rzeczywistość swojego pacjenta. Przyjmował, że opór jest wynikiem braku kontaktu. Każda reakcja była dla niego ważna i możliwa do wykorzystania.

             Innym z elementów Modelu Miltona jest posługiwanie się rozbudowanymi wypowiedziami, zwykle gęsto przeplatanymi cytatami. Sformułowanymi w skomplikowany sposób. Próba ich zrozumienia wymaga od odbiorcy dużej koncentracji uwagi i intensywnego wysiłku umysłowego, który tak absorbuje jego świadomość, że nie jest już w stanie bronić się przed krótkimi, terapeutycznymi komunikatami, instrukcjami i poleceniami, wplecionymi w te dłuższe wypowiedzi- a adresowanymi bezpośrednio do jego nieświadomości.

             Hipnoza ericksonowska to umiejętność słownej perswazji dzięki której możliwe staje się wprowadzenie słuchacza w stan podatności hipnotycznej na sugestie. W czasie stosowania hipnozy ericksonowskiej nie pada nawet słowo hipnoza. Słuchacz odbiera tę rozmowę jako zwykłą pogawędkę. Sugestie odbiera jako własne, wolne i nieprzymuszone myśli. Hipnoza ericksonowska stosowana jest na co dzień przez biznesmenów, handlowców, polityków. Czasami stosują ją lekarze, wzmacniając oddziaływanie swoich lekarstw. Zapoznać się z hipnozą ericksonowską możesz na warsztatach strategii budowania indukcji hipnotycznych

             NLP-

             Kilka osób może się zdziwi, dlaczego zaliczyłem nlp do metod hipnotycznych, ale miejsce te jest w pełni uzasadnione. Wiele technik programowania neurolingwistycznego w sposób trwały, poprzez sugestię lub autosugestię, wpływa na zmianę przekonań, zachowań, reakcji. Nie musisz mi wierzyć, ale umiejętnie zastosowany Swish- lub Godiva-Pattern również na trwałe dokonuje zmian w psychice, uwierz mi.

             Trening autogenny-

             wymieniam trening autogenny w/g Schultza (oraz pokrewne np. techniki Jacobsona) jako metodę hipnozy, ponieważ są one często stosowane w autohipnozie oraz seansach hipnotycznych. Te częste stosowanie trening autogenny zawdzięcza swojej prostocie i dużej skuteczności.

             Klucz Chasaja Alijewa- Techniki autohipnotyczne

             to autorska metoda opracowana przez dagestańskiego psychiatrę, kierownika Ośrodka Autoregulacji w Machaczkale Chasaja Alijewa. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak najlepsi hipnotyzerzy dochodzili do swoich umiejętności? Nie ważne, czy to byli hipnotyzerzy sceniczni czy kliniczni- chodzi o takich, którzy demonstrowali najwyższą skuteczność.

             W każdym z nas tkwią ogromne, rezerwowe możliwości, o niektórych jeszcze nie wiesz i w większości nie potrafisz ich spożytkować. Okazało się, że możesz stosunkowo łatwo uruchomić owe siły i wykorzystać zgodnie ze swoją wolą. Możliwe, że i ty wiesz jak osiągać stan hipnotyczny- możliwe, że umiesz sobie go przypomnieć, czujesz rozluźniające się wówczas mięśnie, twoja koncentracja zawęża się do śledzenia głosu prowadzącego i uczestniczenia w malowanych przez niego obrazach, przeżyciach. Tak wygląda tradycyjna hipnoza.

             Dr. Chasaj Alijew zaprezentował jej nowe oblicze. Samoregulacji swego organizmu metodą Klucza możesz dokonać w czasie marszu, lub nawet podczas wykonywania jakiejś innej czynności. Nie ma znaczenie stan, w jakim jest twoje ciało. Znaczeniem ma jedynie stan, w jakim jest twój umysł. Wiem, że się już zacząłeś zastanawiać, co to jest za stan umysłu, prawda? Czy pamiętasz jaki jest stan twojego umysłu, kiedy po chwilach zmęczenia wpatrujesz się w jeden punkt i nic nie może ciebie z tego stanu wyrwać? Wówczas mózg odpoczywa i regeneruje swoje siły. Przemieszcza samoczynnie energię z miejsc najbardziej napiętych do mniej napiętych. W chwilach zmęczenia ta reakcja mózgu następuje samoczynnie, bez udziału woli. Autoregulacja umożliwia świadome włączanie tej obronno- regenerującej reakcji mózgu. Dzięki opanowaniu tej metody zaczniesz naprawdę dbać o swoje zdrowie i o należytą kondycję. Objawy tego szczególnego stanu neutralnego pojawiają się za każdym razem, gdy działalność mózgu przełącza się z codziennego systemu pracy, na inny. Na przykład, przed samym zaśnięciem albo rankiem, w momencie przebudzenia- znajdujesz się w takim stanie pośrednim, kiedy już nie śpisz, ale jeszcze nie zupełnie się przebudziłeś. Ten stan pośredni miedzy snem a przebudzeniem najbardziej sprzyja autosugestii. Ma on wartość uzdrawiającą, regenerującą, kształtującą.

             Hipnoza klasyczna (magnetyzm)-

             twórcą jej jest Franciszek Mesmer. Wystąpił on z teorią, w której zakładał istnienie fluidu równie rzeczywistego i materialnego, jak np. działanie magnesu. Według Mesmera dobroczynny fluid magnetyczny może przenosić się z jednej osoby na drugą. Po wytworzeniu się „mostu” między terapeutą a pacjentem i po wykonaniu krótszych lub dłuższych „passów” (dotyk) ówczesny Mesmerowi hipnoterapeuta doprowadzał do przełomu leczniczego. Hipnoza klasyczna dziś bliższa jest bioenergoterapii.

             Hipnoza dynamiczna-

             Hipnoza dynamiczna to najnowsze dziecko metod hipnotycznych Jest to połączenie technik NLP (rapport) z Kluczem Alijewa oraz hipnozą klasyczną. W Polsce zaprezentował tę metodę Stefano Benemeglio. Czy wiesz, że ktoś, kto zna twój kod dostępu do podświadomości, może za pomocą odpowiednio dobranych gestów wpłynąć na twoje zachowanie, emocje, decyzje? Może w nim wywołać lęk lub go uspokoić, może zlikwidować ból, a nawet sprawić, by człowiek nie odczuwał bólu, choćby go przypiekali żywym ogniem. A co najważniejsze: każdy z nas, jeśli tylko pozna swój własny kod, będzie umiał sam siebie uspokoić i znieczulić.

             Hipnoza transgresyjna –

             to prawdzie przekroczenie Rubikonu. Powstała nowa jakość- bliska bardziej technikom szamańskim. Z technikami szamańskimi łączy hipnozę transgresyjną koncentracja myśli kształtujących pole bioenergetyczne hipnotyzera jak i klienta. Metoda ta dla wielu jest jak koszmarny sen Drakuli- spędza im sen z oczu. Po wielu latach okazało się, że jednak jest metoda pozbawiająca teoretycznie każdego z ludzi możliwości samo decydowania. Są jednak dwie wiadomości: dobra i zła. Dobra jest taka, że jest w tej chwili tylko kilka osób na świecie, które stosują tę metodę z powodzeniem, a zła że takich osób przybędzie. Z każdym rokiem poznaję więcej ludzi ze zdolnościami magnetycznego wpływu na innych. Kiedy oni spostrzegą się, do czego mogą je wykorzystać to ilość hipnotyzerów transgresyjnych wzrośnie.
             © Tekst ze strony www.neurolingwistyka.com Grzegorz Halkiew

             Historia Hipnozy

             Hipnoza

             Historia

             Sumerowie, lud zamieszkujący tereny między Eufratem i Tygrysem już w czwartym wieku przed Chrystusem znali hipnozę i potrafili z niej korzystać w taki sposób, w jaki to dzisiaj ma miejsce.

             W sławnej szkole kapłańskiej w Erech / miasto w Babilonii / od niepamiętnych czasów przechowywano księgę, w której zawarte były niezbite dowody, że już w tamtych czasach wykształceni lekarze- kapłani leczyli chorych podczas snu za pomocą hipnotycznych sugestii. Znane już były wtedy trzy poziomy stanu hipnotycznego – lekki, średni i głęboki.

             Indie – w najstarszych pismach sanskryckich opisano podobny podział stanów hipnotycznych – zwany, sen-czuwanie, sen-marzenia, sen- rozkoszy. Autohipnoza gra współcześnie dużą rolę w zaawansowanych technikach jogi.

             Egipt – na liczącym trzy tysiące lat papirusie Ebersa / niemiecki egiptolog / zostały opisane metody za pomocą których, ówcześni uzdrowiciele stosowali hipnozę, są one bardzo podobne do dzisiejszych.

             Egipscy kapłani wprowadzali w hipnozę trzymając przed oczami chorych błyszczącą metalową tarczę, aby wywołać zmęczenie oczu. Był to początek dziś stosowanych metod fiksacji – natężone wpatrywanie się w jeden punkt. Również przykładanie rąk, powiązane z odpowiednimi sugestiami było wówczas znane. Stosowano uzdrawianie w świątyniach – najbardziej znane Serapisa w Konope i świątynia Izydy.

             Grecja – grecy praktykowali hipnozę także w świątyniach. Podczas snu kapłani szeptali choremu do ucha określone sugestie, aby ci pod wpływem atmosfery świątyni uaktywnili własne siły samouzdrawiania. W tamtych czasach trans był osiągalny również podczas palenia wonnych ziół. Znane również były osoby media, które popadając w trans, pomagali chorym, których nie można było zahipnotyzować. W słynnej świątyni w Delfach siedziała kapłanka, która popadała w trans i przekazywała pytającym rady bogów.

             Rzym- Rzymianie uznawali osoby media, które umożliwiały kontakt chorym i szukającym rady. Sugestywną siłę hipnozy wykorzystywali nawet filozofowie. Dwóch nich – Plotyn i Olimpiusz stoczyli pojedynek, w obecności uczniów, który miał udowodnić, który posiada większą magiczną wiedzę. Plotyn podszedł blisko do Olimpiusza, przez kilka minut spoglądał mu przenikliwie w oczy i krzyknął głośno: ” Spójrzcie tylko, ciało Olimpiusza skręca się z bólu”. Olimpiusz natychmiast poczuł ból i zrozumiał, ża Plotyn posiada mocniejsze siły duchowe niż on sam.

             Chrześcijaństwo – Stosowanie hipnozy w trakcie snu stosowano w świątyniach od pierwszej połowy szóstego wieku. Chrześcijańscy mnisi dokonywali cudownych uzdrowień za pomocą modlitw, wody święconej i relikwii męczenników, jak również przez przykładanie rąk.

             Z jedenastego wieku pochodzą pierwsze przekazy o autohipnozie autohipnozie członków zakonu Hesychasten, z góry Athos. Wywoływali oni autohipnozę prze kierowanie wzroku na pępek.

             Paracelsus nauczał, że czynnikiem wszystkich uzdrowień jest „wewnętrzny lekarz”. Donosił on, że mnisi w karoten, nakazywali patrzeć chorym w błyszczące szklane kule, co powodowało opadanie w sen. Dawali wtedy chorym uleczające sugestie, które najczęściej skutkowały.

             Dopiero inkwizycja zakazała tej formy leczenia widząc w niej element światła mogący wyrwać wiernych z ciemności uzależnienia od kapłanów.

             © Tekst ze strony www.neurolingwistyka.com Grzegorz Halkiew