Kalendarz nadchodzących szkoleń

Szkoła Hipnozy rozpoczyna nabór na kursy zawodowe z zakresu terapii naturalnych. Uczestnicy kursów po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymają zaświadczenia według wzoru Ministra Edukacji Narodowej oraz zgodne z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej potwierdzające zdobyciu kwalifikacji zawodowych w zakresie szkolenia.

Nazwa szkolenia Początek Ilość godzin Szczegóły

Hipnoterapia- zaawansowane procedury z elementami psychoterapii

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
27 kwietnia 30 godz. Szczegóły

Hipnoza analogowa (diagnostyka osobowości)

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
10 maja 30 godz. Szczegóły

Kurs regresji i kronik Akasha (2024)

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
14 czerwca 30 godz. Szczegóły

Zawodowy Kurs Hipnoterapii Integracyjnej- (2024/2025)

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
30 sierpnia 300 godz. Szczegóły

Konstelacje rodzinne – energetyczna terapia systemowa rodzin (2024)

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
17 listopada 80 godz. Szczegóły

Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata posiada statut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego dorosłych oraz wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych RIS Warszawskiego Urzędu Pracy. Potrzebujesz informacji, zapytaj teraz.
Grzegorz Halkiew
500-110-251
Informacje dodatkowe:

  • jak sfinansować swój kurs hipnozy?