Konstelacje Rodzinne

Kurs hipnoza i hipnoterapia (zaświadczenie wg MEN)

Oferta zawodowa 2019/2020

Kurs hipnoza hipnoterapia- dla osób chcących ukończyć pełne szkolenie stopnia zawodowego przygotowaliśmy oddzielną ofertę: zawodowy kurs Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej. Składa się on z poszczególnych modułów kursów stacjonarnych oraz dodatkowo z kursu zawodowego online omawiającego podstawy hipnozy, oraz zawierającego materiały uzupełniające. To jedyna wersja pełnego zawodowego kursu hipnozy w Polsce, łącząca w sobie hipnozę ericksonowską z klasyczną oraz elementami Ustawień Rodzinnych.

To novum na polskim rynku, gdyż większość innych zajęć z hipnozy ma charakter sceniczny lub sztampowy (tak, jakby każde schorzenie miało jedną przyczynę i jeden sposób leczenia). Każdy ból może mieć inny powód i wymaga odmiennego sposobu usuwania. My sięgamy głębiej w psychikę.

Aby proces wewnętrznych przemian nie zamienił się w odkrywanie coraz większej ilości nieprawidłowości, musi nastąpić restrukturyzacja psychiki, polegająca na odrzuceniu modelu wyniesionego z domu i zastąpieniu go wewnętrzną restrukturyzacją już nie tylko na świadomych poziomach, ale sięgającą tam, gdzie ta restrukturyzacja jest najbardziej potrzebna, czyli do podświadomości. I tak w wyniku potrzeb geopolitycznych, zrodziła się potrzeba Hipnoterapii Integracyjnej Wtórnej, która wszystkie rozbite i nieaktualne mechanizmy wewnętrznej organizacji przekształca w nowy model człowieka.

Kurs składa się z modułu online na platformie edukacyjnej, oraz 10 Zjazdów weekendowych warsztatów praktycznych.

Moduł online zawiera teorię hipnozy i hipnoterapii, oraz prezentacje. Im więcej będziesz mieć czasu na opanowanie materiału, tym łatwiej będzie Tobie opanować część praktyczną.

Daty Zjazdów

Przed nami kolejna planowana Szkoła Hipnoterapii Integracyjnej- tym razem w ofercie będzie, jak w pierwszej edycji, 10 zjazdów.

I moduł online- otwarcie kursu 1 września 2019
II Zjazd 6-8 września
III Zjazd 4-6 października
IV Zjazd 9-10 listopada grudnia
V Zjazd 6-8 grudnia
VI Zjazd 3-5 stycznia 2020
VII Zjazd 7-9 lutego
VIII Zjazd 6-8 marca
IX Zjazd 3-5 kwietnia
X Zjazd 8-10 maja

Zjazd egzaminacyjny 5-7 czerwca- egzamin wewnętrzny i sprawdzający.
Egzamin odbędzie się przed Komisją Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

Uprawnienia zawodowe

Hipnoza i hipnoterapia nauczana jest w Polsce w zakresie 4 standardów:

  • hipnoza medyczna jako specjalność zawodu lekarz (nr rej. zawodu 221101)
  • hipnoterapia jako specjalność zawodu psychoterapeuta (nr rej. zawodu 229905)
  • hipnoterapia jako specjalność zawodu naturopata (nr rej. zawodu 323009)
  • hipnoza niesklasyfikowana (nr rej. zawodu 323090) – hipnoza sceniczna i inna nie wymagająca kwalifikacji np.zagraniczne certyfikaty

Dlaczego Szkoła podlega pod jurysdykcję Związku Rzemiosła Polskiego?  Przede wszystkim dlatego, że tradycyjnie hipnoza zawsze była i nadal jest związana na całym Świecie z cechami rzemieślniczymi (Gildiami), po drugie dlatego, ze zgodnie z standardem zawodów przypisana jest Naturopatii. Trzeci powód, to międzynarodowe uprawnienia do wykonywania tego zawodu, czego nie otrzymasz kończąc nurt akademicki. Oba nurty wzajemnie się uzupełniają.

Każdy z modułów stanowi oddzielną całość- a jego ukończenie odnotowywane jest w cechowym indeksie. Ukończenie 10 zjazdów tematycznych kończy się wydaniem odpowiednich zaświadczeń według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.

Osoby chcące posiadać uprawnienia unijne zobligowane są do zdania kolejnego, tym razem państwowego egzaminu w zawodzie Naturopata, specjalność Hipnoterapia (Dyplom oraz Europass).

Jak zostać uczestnikiem Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej?

Aby zostać uczestnikiem należy przesłać zgłoszenie i wpłacić wpisowe w wysokości 670zł.

Kurs- 6700zł- płatny jest w 10 ratach

Egzamin sprawdzający specjalizację 237zł (cena regulowana ustawowo)

Egzamin państwowy w zawodzie Naturopata czeladnik/mistrz 711zł/1422zł

Harmonogram opłat

Kursy należy opłacać na bieżąco, według harmonogramu:

  • wpisowe- 670zł
  • kolejne 9 opłat w wysokości 670 zł płatne na każdym z Zjazdów
  • ostatni Zjazd 10 to egzaminy

Szczegółowe informacje

szkola@naturopata.edu.pl  lub tel.kom. 500.110.251

Zaświadczenie wg MEN

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego, wydawane jest stosowane zaświadczenie wg wzoru MEN oraz na potrzeby rynku pracy.

Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz