Szkoła Hipnozy- na straży jakości!

Misja

Nasza Szkoła Hipnozy stoi na straży jakości! Wiedza, umiejętności i techniki związane z hipnotyzowaniem to niezwykle silne narzędzia. Najlepsi hipnotyzerzy szkoleni są w oparciu o najbardziej zaawansowane neuro_technologie na świecie. Charakteryzuje ich odpowiedzialność i etyka, dbanie o klienta, poświęcanie się i służenie innym.

Hipnotyzowanie zobowiązuje do mądrego i skutecznego korzystania z zasobów wiedzy. Poświęciłem wiele lat na edukację i chcę aby ci, którym przekazuję tę cenną wiedzę w Szkole Hipnozy, także używali poznanych narzędzi do poprawiania jakości życia swoich klientów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy masz gwarancję, że człowiek, który Ciebie uczy, ma życiowe doświadczenie, kwalifikacje, najlepsze intencje i wyjątkowe umiejętności.

Cele

Jednym z podstawowych celów naszej Szkoły Hipnozy jest rozprzestrzenianie wiedzy na temat hipnoterapii klasycznej, w tym również zapoczątkowanej przez Franciszka Mesmera, należącej do klasyki hipnoterapii dyrektywnej Dave Elman’a , ale przede wszystkim hipnozie i hipnoterapii Miltona Ericksona, który stworzył podstawy hipnozy permisywnej, konwersacyjnej oraz medycznej.

Hipnoza i hipnoterapia w duchu  ericksonowskim opiera się na kilku założeniach. Przyjmuje, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, tak więc i terapia powinna być dostosowana w szczególny sposób do każdej osoby i jej problemu. Nie ma skutecznych technik, które by pasowały do każdego pacjenta- ludzie to nie roboty.
Jak powiedział Milton Erickson, każdy z nas a więc i ty masz w sobie wewnętrzne zasoby wystarczające do konstruktywnego rozwiązywania problemów. Terapia służy zainicjowaniu zmiany, aby można było te zasoby znaleźć. Ważnym elementem tej terapii jest uczenie się poprzez doświadczenie- tak jak w dzieciństwie- gdyż każde doświadczenie jest także źródłem twoich zasobów.

Odkrywaniu swoich mocnych stron, wydobyciu ich i rozwinięciu odpowiedniej dla danej osoby wrażliwości służą różne metody terapeutyczne. Pracujemy z tym, co wnosi pacjent , ale też używamy humoru, a czasami wręcz paradoksu, metafory oraz anegdoty.
W celu dotarcia do zasobów ukrytych w podświadomości stosujemy techniki transowe. Hipnoza ericksonowska różni się od klasycznej hipnozy, która pozbawia pacjenta świadomości i wywołuje w nim szkodliwe stany somnambuliczne.

Hipnoza oparta o model ericksonowski to rodzaj głębokiego kontaktu i koncentracji między świadomością i podświadomością pacjenta. W przeciwieństwie do hipnozy pozbawiającej świadomości odbywa się w bezpiecznych warunkach, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność człowieka do wchodzenie w stan wewnętrznego transu.
Hipnoza służy odkrywaniu potencjałów twórczego umysłu, życiowych zasobów, nowego lepszego spojrzenia na przyszłość.

Od kilku już lat, korzystając z pomocy Akademii Doskonalenia Zawodowego Naturopata oraz Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów organizujemy kursy hipnozy- są one wynikiem doświadczeń zdobytych nie tylko na licznych kursach, ale przede wszystkim w gabinecie.

Polskie Prawo

Ze względu na przekazywaną wiedzę jak i umiejętności kadry szkolącej są to zdecydowanie jedne z najbardziej profesjonalnych kursów hipnozy w Polsce i jak do tej pory jedyne, których ukończenie potwierdzone jest odpowiednim zaświadczeniem zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, co upoważnia do zawodowego stosowania hipnozy w praktyce terapeutycznej.

Nasze kursy pozwalają zdobyć wiedzę i doświadczenie praktyczne, przygotowujące do posługiwania się hipnozą- dodatkowo poprzez poznanie mechanizmów podświadomości, przyśpieszają rozwój osobisty. Zależy nam, aby absolwenci mogli samodzielnie dostosować odpowiednie techniki do osobowości pacjenta. Nie ma technik, które byłyby uniwersalne dla każdego.

Organizacja Szkoły Hipnozy

Oferujemy Tobie wiele godzin nauki i praktyki, w pełnym zakresie hipnozy i hipnoterapii. A tego obszernego materiału nie nauczysz się na tygodniowym kursie.

Modułowa organizacja kursów ma na celu wykorzystanie przerw w nauce do utrwalenia zdobytych umiejętności na poziomie świadomym i nieświadomym. Kursy hipnozy i hipnoterapii  przeznaczone są dla naturoterapeutów, psychoterapeutów, lekarzy, psychologów oraz dla osób, chcących poznać hipnozę dla własnych prywatnych celów.

Artykuły

Zamieściliśmy na naszych stronach również artykuły. Do każdego artykułu możesz umieścić swój komentarz. Jeśli uznamy, że służy innym i wnosi pozytywny wkład- zostanie opublikowany. Pozostałe komentarze posłużą nam do doskonalenia naszej działalności dla Ciebie. Wierzę, że zarówno czytający jak i piszący wykażą się najwyższą dbałością o swoją świadomość, podświadomość jak i kulturę wypowiedzi.

Zapraszamy!