Kurs hipnozy

kurs hipnozy

Kurs hipnozy- cele

Jednym z podstawowych celów kursu hipnozy organizowanego przez Polski Instytut Neurotransgresji jest rozprzestrzenianie wiedzy na temat terapii, w tym również terapii w hipnozie zapoczątkowanej przez Franciszka Mesmera oraz Miltona Ericksona.

Od kilku już lat, korzystając z pomocy Polskiego Instytutu Neurotransgresji, organizujemy weekendowe jak i tygodniowe kursy hipnozy. Ze względu na przekazywaną wiedzę jak i umiejętności kadry szkolącej są to zdecydowanie jedne z najbardziej profesjonalnych warsztatów hipnozy w Polsce i jak do tej pory jedyne, których ukończenie potwierdzone jest zaświadczeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej .

Kursy pozwalają zdobyć wiedzę i doświadczenie praktyczne, przygotowujące do posługiwania się hipnozą w pracy z ludźmi- dodatkowo przyśpieszają rozwój osobisty.

Zadaniem naszych kursów jest wszechstronne szkolenie uczestników w różnych rodzajach hipnozy tak, aby po ich ukończeniu mogli samodzielnie stosować hipnozę w praktyce.

Organizacja kursu ma na celu wykorzystanie przerw w nauce do utrwalenia na poziomie świadomym i nieświadomym zdobytych umiejętności.

Kursy przeznaczone są dla naturoterapeutów, psychoterapeutów, lekarzy, psychologów oraz dla osób, chcących poznać hipnozę dla własnych prywatnych celów..

Listę kursów Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej znajdziesz na stronie:  https://www.hipnoza.edu.pl/hipnoza/szkola-hipnozy/

Jak możesz sfinansować swój kurs hipnozy?

Kształcenie ustawiczne może być sprawą indywidualną jednostki (podnoszącej swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy i na własny koszt), bądź też może być projektowane, organizowane i finansowane przez pracodawcę.

Rozwój kształcenia ustawicznego jest również jednym z celów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki funduszom strukturalnym realizowane są liczne projekty adresowane do:

  • osób, które znajdują się w zbyt trudnej sytuacji, by samodzielnie finansować swoje kształcenie (sprawdź, czy Twój Urząd Pracy sfinansuje kurs);
  • przedsiębiorstw, które potrafią udowodnić, że doskonalenie ich własnych kadr przyniesie korzyści krajowej gospodarce (sprawdź, czy Twój pracodawca sfinansuje szkolenie);
  • instytucji, które rozwijają ofertę kształcenia ustawicznego i promują w społeczeństwie postawę człowieka uczącego się przez całe życie.

Nasza placówka jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych RIS wojewódzkiego urzędu pracy.

Postaw na siebie! Zdobądź nowy zawód!

Jesteś bezrobotną osobą? – Urząd Pracy sfinansuje Twój kurs hipnozy.

Kalendarz nadchodzących szkoleń (więcej informacji)

Korespondencję do administratora strony www.hipnoza.edu.pl proszę kierować poprzez formularz komentarzy

Dodaj komentarz