Hipnoza ericksonowska

Dlaczego hipnoza ericksonowska? Mało jest tak charyzmatycznych postaci jak Milton Erickson. To on przyczynił się do naukowego rozumienia zjawisk transowych. Uważał, że to terapia powinna dostosowywać się do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta zamiast próbować na siłę dopasowywać pacjenta do wyuczonych sztywnych procedur. Jego permisywne i strategiczne interwencje w wielkim stopniu przyczyniły się do rozwoju terapii krótkoterminowej: strategicznej, zorientowanej na rozwiązanie i interakcyjnej.

Trans terapeutyczny, świadomie indukowany przez terapeutę na sesji, jest doświadczeniem, w którym zmianie ulegają przekonania i ramy odniesienia, dzięki czemu pacjent uzyskuje dostęp do mentalnych wzorców i skojarzeń, prowadzących do rozwiązania sytuacji problemowej (poszerzony jest repertuar możliwych zachowań, zwiększa się elastyczność pacjenta)

Szkolenie od podstaw

Nawet jeśli nie masz jeszcze wiedzy w tym zakresie, nauczysz się wszystkiego od początku! Językowe wzorce hipnotyczne, dopasowywanie się do sygnałów zachowań niewerbalnych, stosowanie metafor w kontakcie indywidualnym i grupowym, terapeutycznym i rozwojowym oraz ukryte sugestie- stanowią Model Miltona (nazywany również odwróconym metamodelem językowym). Wzorce komunikacji hipnotycznej stosowane przez niego działają niemal jak magiczne formuły, dzięki którym pomagał swoim klientom przypominać sobie to, o czym zapomnieli, że kiedyś pamiętali.

Hipnoza ericksonowska jest kursem, od którego można zaczynać naukę hipnozy, jak i elementem szlifującym już posiadane umiejętności i warsztat pracy. Wzorce językowe pozwalają na prowadzenie hipnozy konwersacyjnej, w której twój słuchacz będzie nieświadomie podążał za twoimi sugestiami.

Odkryj nowe możliwości hipnozy

Podczas trzech dni intensywnego szkolenia z hipnozy ericksonowskiej otrzymasz całościową wiedzę i umiejętności w stopniu, który pozwoli ci na swobodną pracę i cieszenie się umiejętnością hipnotyzowania. Abyś w pełni mógł się stać mistrzem hipnozy, otrzymasz materiały dodatkowe online na platormie edukacyjnej.

Data 3-5 listopada 2017

 • piątek 13:00-20:00
 • sobota 10:00-20:00
 • niedziela 10:00-14:00

Cena 1370 zł

Miejsce Kuklówka (ok. Grodzisk Maz.)

Prowadzący: Grzegorz Halkiew, master trener hipnozy, hipnoterapeuta i naturopata

Informacje uzupełniające

» zaświadczenie wg MEN

Zakres umiejętności:

 • Nauczysz się wchodzić w trans, kierować nim i pogłębiać stan autohipnozy
 • Dowiesz się, jak ważne jest to, w jaki sposób mówisz do siebie i do swojego nieświadomego umysłu, i nauczysz się robić to w sposób poprawny, przynoszący ci pożądane rezultaty
 • Przestaniesz popełniać błędy wydając polecenia swojej podświadomości, a zatem przestaniesz sabotować własne działania, pragnienia, marzenia
 • Nauczysz się konstruować indukcje hipnotyczne w oparciu o hipnotyczne wzorce lingwistyczne Modelu Miltona
 • Będziesz umiał wprowadzać w trans innych podczas swobodnej rozmowy
 • Poznasz zasady konstruowania skutecznych sugestii hipnotycznych i dowiesz się, jak przekazywać je w sposób niezauważalny dla świadomości twojego rozmówcy
 • Otrzymasz konkretne metody, narzędzia i procedury do pracy z własną podświadomością lub z podświadomością twojego klienta

Dlaczego metoda Miltona Ericksona jest tak skuteczna?

Milton H. Erickson (1901-1980) był mistrzem w osiąganiu kontaktu. Szanował i akceptował rzeczywistość swojego pacjenta. Przyjmował, że opór jest wynikiem braku kontaktu. Każda reakcja była dla niego ważna i możliwa do wykorzystania.

Innym z elementów Modelu Miltona jest posługiwanie się rozbudowanymi wypowiedziami, zwykle gęsto przeplatanymi cytatami. Sformułowanymi w skomplikowany, często wręcz jakby pokrętny sposób. Próba ich zrozumienia wymaga od odbiorcy olbrzymiej koncentracji uwagi i intensywnego wysiłku umysłowego, który tak absorbuje jego świadomość, że nie jest już w stanie bronić się przed krótkimi, terapeutycznymi komunikatami, instrukcjami i poleceniami, wplecionymi w te dłuższe wypowiedzi- a adresowanymi bezpośrednio do jego nieświadomości.

W tym zaawansowanym programie hipnozy ericksonowskiej otrzymasz zagadnienia merytoryczne:

 • szybkie nawiązanie dobrego kontaktu między twoją podświadomością a podświadomością drugiego człowieka
 • zasady komunikacji wielopoziomowej, czyli jak mówić jednocześnie do półkuli prawej i lewej
 • implikacje, presupozycje, cytaty, czytanie w myślach, ukryte polecenia
 • reframing
 • budowanie metafor i wieloznaczności
 • pętle metafor
 • doskonałość w zaznaczaniu analogowym – wykorzystanie mocy 38% komunikacji audio
 • frakcjonowanie transu – pogłębianie i regulowanie zaangażowania podświadomości
 • pogłebianie wrażliwości sensorycznej

Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

  Copyright © Hipnoza - Grzegorz Halkiew. Projekt i wykonanie: www.mistan.pl