Prawa hipnozy

Hipnoza

Prawa hipnozy

I. Prawo – Każde plastyczne wyobrażenie, które ciebie wypełnia, dąży do tego aby się spełnić.

Każda myśl dąży do urzeczywistnienia się. Warunkiem jest przekształcenie jej w plastyczne wyobrażenie. Jeśli owemu plastycznemu wyobrażeniu towarzyszy silne pragnienie spełnienia, to prawie nic nie jest w stanie temu przeszkodzić. Plastyczne wyobrażenie może się spełnić tylko wtedy, kiedy nie ma nas żadnego przeciwstawnego wyobrażenia i nie wyklucza się ich wzajemne oddziaływanie.

Plastyczne wyobrażenie wywołuje snu wywołuje sen, a wyobrażenie, że nie można zasnąć- bezsenność. Tutaj przechodzimy do działania drugiego prawa:

II. Prawo – Kiedy twoja wola i wiara są dla siebie wrogami, to zawsze i bez wyjątku pokonana zostaje wola.

Obowiązuje ono zwłaszcza w chorobie. Każdy chory chce być zdrowy, ale czy w to wierzy? Można powiedzieć, że kto wierzy, że będzie zdrowy ten szybko wyzdrowieje. Kto bez zastrzeżeń wierzy w swoje zdrowie, ten również jest zdrowy.

Kiedy zrozumiemy doniosłość tego faktu możemy osiągnąć prawie wszystko. Już wielu wytężało swoją wolę, by osiągnąć określony cel i pomimo to go nie osiągnęli. Inny osiąga swoje cele bez dużego wysiłku, gdyż poznał tajemnicę i opanował drugie prawo.

III. Prawo – Jest to prawo przeciwnego działania wysiłku

Każdy wysiłek woli pozbawiony obrazowego wyobrażenia pozostaje niezrealizowany, może działać nawet przeciwko temu, co zamierzamy. Dlatego jednym z naszych najważniejszych celów jest kontrolowanie myśli i kierowanie nimi, by z ich pomocą osiągnąć zamierzone cele.

Te prawa obowiązują w hipnozie. Kiedy je zrozumiemy i będziemy się nimi kierować, a więc pozwolimy im dla nas pracować i na nas działać, nie doznamy niepowodzeń.

© Tekst ze strony www.neurolingwistyka.com Grzegorz Halkiew

Copyright © Hipnoza - Grzegorz Halkiew. Projekt i wykonanie: www.mistan.pl