Akademia Doskonalenia Zawodowego

Polski Instytut Neurotransgresji oraz Cech Naturopatów i Hipnotyzerów powołały do życia Akademię Doskonalenia Zawodowego- Naturopata.

Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata jest niepubliczną placówką oświatową, a absolwenci Akademii po ukończeniu kursów otrzymują zaświadczenie o zdobyciu wiedzy i kwalifikacji na podstawie par.18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r  (Dz.U.Nr 34, poz.186).

Wykładowcy Akademii posiadają przygotowanie pedagogiczne i są instruktorami w swoich zawodach.

Kadra nauczycielska:

 • Grzegorz Halkiew- nauczyciel hipnozy, bioenergoterapii, biomasażu, coachingu, ustawień systemowych oraz rozwoju osobistego.
 • Elżbieta Katarzyna Kędzierska- nauczyciel hipnozy, bioenergoterapii, biomasażu.
 • Mirosława Chlebowska- nauczyciel hipnozy, coachingu.

Hipnoza ericksonowska

Dlaczego hipnoza ericksonowska? Mało jest tak charyzmatycznych postaci jak Milton Erickson. To on przyczynił się do naukowego rozumienia zjawisk transowych. Uważał, że to terapia powinna dostosowywać się do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta zamiast próbować na siłę dopasowywać pacjenta do wyuczonych sztywnych procedur. Jego permisywne i strategiczne interwencje w wielkim stopniu przyczyniły się do rozwoju terapii krótkoterminowej: strategicznej, zorientowanej na rozwiązanie i interakcyjnej.

Trans terapeutyczny, świadomie indukowany przez terapeutę na sesji, jest doświadczeniem, w którym zmianie ulegają przekonania i ramy odniesienia, dzięki czemu pacjent uzyskuje dostęp do mentalnych wzorców i skojarzeń, prowadzących do rozwiązania sytuacji problemowej (poszerzony jest repertuar możliwych zachowań, zwiększa się elastyczność pacjenta)

Szkolenie od podstaw

Nawet jeśli nie masz jeszcze wiedzy w tym zakresie, nauczysz się wszystkiego od początku! Językowe wzorce hipnotyczne, dopasowywanie się do sygnałów zachowań niewerbalnych, stosowanie metafor w kontakcie indywidualnym i grupowym, terapeutycznym i rozwojowym oraz ukryte sugestie- stanowią Model Miltona (nazywany również odwróconym metamodelem językowym). Wzorce komunikacji hipnotycznej stosowane przez niego działają niemal jak magiczne formuły, dzięki którym pomagał swoim klientom przypominać sobie to, o czym zapomnieli, że kiedyś pamiętali.

Hipnoza ericksonowska jest kursem, od którego można zaczynać naukę hipnozy, jak i elementem szlifującym już posiadane umiejętności i warsztat pracy. Wzorce językowe pozwalają na prowadzenie hipnozy konwersacyjnej, w której twój słuchacz będzie nieświadomie podążał za twoimi sugestiami.

Odkryj nowe możliwości hipnozy

Podczas trzech dni intensywnego szkolenia z hipnozy ericksonowskiej otrzymasz całościową wiedzę i umiejętności w stopniu, który pozwoli ci na swobodną pracę i cieszenie się umiejętnością hipnotyzowania. Abyś w pełni mógł się stać mistrzem hipnozy, otrzymasz materiały dodatkowe online na platormie edukacyjnej.

Data 3-5 listopada 2017

 • piątek 13:00-20:00
 • sobota 10:00-20:00
 • niedziela 10:00-14:00

Cena 1370 zł

Miejsce Kuklówka (ok. Grodzisk Maz.)

Prowadzący: Grzegorz Halkiew, master trener hipnozy, hipnoterapeuta i naturopata

Informacje uzupełniające

» zaświadczenie wg MEN

Zakres umiejętności:

 • Nauczysz się wchodzić w trans, kierować nim i pogłębiać stan autohipnozy
 • Dowiesz się, jak ważne jest to, w jaki sposób mówisz do siebie i do swojego nieświadomego umysłu, i nauczysz się robić to w sposób poprawny, przynoszący ci pożądane rezultaty
 • Przestaniesz popełniać błędy wydając polecenia swojej podświadomości, a zatem przestaniesz sabotować własne działania, pragnienia, marzenia
 • Nauczysz się konstruować indukcje hipnotyczne w oparciu o hipnotyczne wzorce lingwistyczne Modelu Miltona
 • Będziesz umiał wprowadzać w trans innych podczas swobodnej rozmowy
 • Poznasz zasady konstruowania skutecznych sugestii hipnotycznych i dowiesz się, jak przekazywać je w sposób niezauważalny dla świadomości twojego rozmówcy
 • Otrzymasz konkretne metody, narzędzia i procedury do pracy z własną podświadomością lub z podświadomością twojego klienta

Dlaczego metoda Miltona Ericksona jest tak skuteczna?

Milton H. Erickson (1901-1980) był mistrzem w osiąganiu kontaktu. Szanował i akceptował rzeczywistość swojego pacjenta. Przyjmował, że opór jest wynikiem braku kontaktu. Każda reakcja była dla niego ważna i możliwa do wykorzystania.

Innym z elementów Modelu Miltona jest posługiwanie się rozbudowanymi wypowiedziami, zwykle gęsto przeplatanymi cytatami. Sformułowanymi w skomplikowany, często wręcz jakby pokrętny sposób. Próba ich zrozumienia wymaga od odbiorcy olbrzymiej koncentracji uwagi i intensywnego wysiłku umysłowego, który tak absorbuje jego świadomość, że nie jest już w stanie bronić się przed krótkimi, terapeutycznymi komunikatami, instrukcjami i poleceniami, wplecionymi w te dłuższe wypowiedzi- a adresowanymi bezpośrednio do jego nieświadomości.

W tym zaawansowanym programie hipnozy ericksonowskiej otrzymasz zagadnienia merytoryczne:

 • szybkie nawiązanie dobrego kontaktu między twoją podświadomością a podświadomością drugiego człowieka
 • zasady komunikacji wielopoziomowej, czyli jak mówić jednocześnie do półkuli prawej i lewej
 • implikacje, presupozycje, cytaty, czytanie w myślach, ukryte polecenia
 • reframing
 • budowanie metafor i wieloznaczności
 • pętle metafor
 • doskonałość w zaznaczaniu analogowym – wykorzystanie mocy 38% komunikacji audio
 • frakcjonowanie transu – pogłębianie i regulowanie zaangażowania podświadomości
 • pogłebianie wrażliwości sensorycznej

Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

  Witaj w świecie hipnozy!!!

  katowice.jpg

  Jednym z podstawowych celów Polskiego Instytutu Neurotransgresji jest rozprzestrzenianie wiedzy na temat terapii, w tym również terapii w hipnozie zapoczątkowanej przez Franciszka Mesmera.

  Od kilku już lat, korzystając z pomocy Polskiego Instytutu Neurotransgresji, organizujemy dwu i trzydniowe warsztaty hipnozy.

  Ze względu na przekazywaną wiedzę jak i umiejętności kadry szkolącej są to zdecydowanie jedne z najbardziej profesjonalnych warsztatów hipnozy w Polsce i jak do tej pory jedyne, których ukończenie potwierdzone jest zaświadczeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i upoważnia do zawodowego stosowania hipnozy w praktyce terapeutycznej.

  Kurs pozwala zdobyć wiedzę i doświadczenie praktyczne, przygotowujące do posługiwania się hipnozą w pracy z ludźmi- dodatkowo przyśpiesza rozwój osobisty.

  Zadaniem naszego kursu jest wszechstronne szkolenie uczestników w różnych rodzajach hipnozy energetycznej tak, aby po jego ukończeniu mogli samodzielnie stosować hipnozę w praktyce.

  Organizacja kursu ma na celu wykorzystanie przerw w nauce do utrwalenia zdobytych umiejętności na poziomie świadomym i nieświadomym.

  Kursy hipnozy i hipnoterapii  przeznaczone są dla naturoterapeutów, psychoterapeutów, lekarzy, psychologów oraz dla osób, chcących poznać hipnozę dla własnych prywatnych celów..

  Zapoznaj się też z informacjami na temat  naszej Akademii Doskonalenia Zawodowego oraz zobacz listę kursów hipnozy

  Copyright © Hipnoza - Grzegorz Halkiew. Projekt i wykonanie: www.mistan.pl