Zasady uczestnictwa w Rocznym Kursie Hipnozy

Zasady uczestnictwa w Szkole Hipnoterapii Integracyjnej wynikają z Regulaminu organizacji szkolenia z którym na wstępie należy się poznać:

Kurs składa się z 10 zjazdów. Ostatni zjazd to egzaminy.

Należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa i opłacić 670 zł. a następnie przesłać na adres info@neurolingwistyka.com wypełnioną lub zeskanowaną Umowę porozumienie. Dane zostaną przeniesione na strony Systemu Informacji Oświatowej.

Przewidywana liczba uczestników to 20 osób.

Harmonogram opłat

Kursy należy opłacać na bieżąco, według harmonogramu:

  • wpisowe- 670zł
  • kolejne 9 opłat w wysokości 670 zł płatne na każdym z Zjazdów z góry
  • ostatni Zjazd 10 to egzaminy

Opłaty należy dokonać z góry za każdy z zjazdów, w wysokości 670zł. na rachunek bankowy, który otrzymasz po wysłaniu zgłoszenia.

Po dokonaniu pierwszej opłaty otrzymasz dostęp do platformy edukacyjnej. Na pierwszym zjeździe należy dokonać kolejnej opłaty 670 zł z góry, za kolejny zjazd itd. Nie opłacenie kolejnego zjazdu jest tożsame z zakończeniem rocznego kursu hipnoterapii.

Copyright © Hipnoza - Grzegorz Halkiew. Projekt i wykonanie: www.mistan.pl