Zasady uczestnictwa w Rocznym Kursie Hipnozy

Zasady uczestnictwa w Szkole Hipnoterapii Integracyjnej wynikają z Regulaminu organizacji szkolenia z którym na wstępie należy się poznać:

Kurs składa się z 10 zjazdów. Ostatni zjazd to egzaminy.

Należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa i opłacić pierwszą część, a następnie przesłać na adres info@neurolingwistyka.com wypełnioną lub zeskanowaną Umowę porozumienie. Dane zostaną wpisane do Dziennika kursu i użyte w wydanym zaświadczeniu.

Kursy należy opłacać na bieżąco, według harmonogramu:

  • wpisowe to pierwsza wpłata w wysokości 1/10 ceny szkolenia
  • kolejne 9  płatne najpóźniej na każdym z zjazdów z góry
  • ostatni zjazd 10 to egzaminy

Opłaty należy dokonać z góry za każdy z zjazdów na rachunek bankowy, który otrzymasz po wysłaniu zgłoszenia.

Copyright © Hipnoza - Grzegorz Halkiew. Projekt i wykonanie: www.mistan.pl