Zawodowy Kurs Hipnoterapii Integracyjnej (2021/2022)

Oferta zawodowa

Dla osób chcących ukończyć pełne szkolenie stopnia zawodowego przygotowaliśmy oddzielną ofertę: Zawodowy Kurs Hipnoterapii Integracyjnej. Kus hipnoterapii składa się z poszczególnych modułów kursów stacjonarnych i dodatkowo z modułu online omawiającego podstawy hipnozy, oraz zawierającego materiały uzupełniające. Nasz kurs hipnoterapii to jedyna wersja pełnego zawodowego kursu w Polsce, łącząca w sobie hipnozę ericksonowską i klasyczną oraz elementy Ustawień Rodzinnych.

To novum na polskim rynku, gdyż większość innych zajęć z hipnozy ma charakter sceniczny lub objawowy- tak, jakby każde schorzenie miało jedną przyczynę i jeden sposób leczenia. Każdy ból może mieć inny powód i wymaga odmiennego sposobu usuwania, oraz sięgnięcia głębiej w psychikę.

Aby proces wewnętrznych przemian nie zamienił się w odkrywanie coraz większej ilości nieprawidłowości, musi nastąpić restrukturyzacja psychiki, polegająca na odrzuceniu modelu wyniesionego z domu i zastąpieniu go wewnętrzną restrukturyzacją już nie tylko na świadomych poziomach, ale sięgającą tam, gdzie ta restrukturyzacja jest najbardziej potrzebna, czyli do podświadomości. I tak w wyniku potrzeb geopolitycznych, zrodziła się potrzeba Zawodowego Kursu Hipnoterapii Integracyjnej, która wszystkie rozbite i nieaktualne mechanizmy wewnętrznej organizacji przekształca w nowy model człowieka.

Kurs hipnoterapii składa się z modułu online na platformie edukacyjnej, oraz 10 Zjazdów weekendowych warsztatów praktycznych.

Moduł online zawiera teorię hipnozy i hipnoterapii, oraz prezentacje. Im więcej będziesz mieć czasu na opanowanie materiału, tym łatwiej będzie Tobie opanować część praktyczną i zdobyć umiejętności.

Zajęcia prowadzi Grzegorz Halkiew.

kurs hipnoterapii

Kurs hipnoterapii edycja 2021/2022

 • przyjmujemy zgłoszenia

Daty Zjazdów edycji 2020/2021

Przed nami kolejna planowana kursy hipnoterapii-  10 zjazdów.

Inauguracja kursu, udostępnienie platformy edukacyjnej- 1_września 2021

  • I Zjazd  3-5 września 2021
  • II Zjazd 1-3 października
  • III Zjazd 5-7 listopada
  • IV Zjazd 3-5 grudnia
  • V Zjazd 7-9 stycznia 2022
  • VI Zjazd 4-6 lutego
  • VII Zjazd 4-6 marca
  • VIII Zjazd 1-3 kwietnia
  • IX Zjazd 30 kwietnia- 1 maja
  • X Zjazd – egzaminy 3-5 czerwca

Godziny zajęć

  • piątek 16:00- 20:00
  • sobota 10:00-18:00
  • niedziela 10:00-15:00

Zjazd egzaminacyjny 3-5 czerwca- egzamin wewnętrzny i sprawdzający.
Egzamin odbędzie się przed Komisją Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

Program ramowy

 • mesmeryzm i oddziaływanie podprogowe
 • rodzaje indukcji a dynamika transu
 • neurolingwistyka
 • narzędzia coachingowe nlp
 • techniki terapeutyczne
 • dynamika procesu na podstawie psychodramy- Konstelacje rodzinne
 • regresja poprzez metaforę reinkarnacji
 • regresja wiekowa
 • egzaminy

Uprawnienia zawodowe

Hipnoza i hipnoterapia nauczana jest w Polsce w zakresie 4 standardów:

 • hipnoza medyczna jako specjalność zawodu lekarz (nr rej. zawodu 221101)
 • hipnoterapia jako specjalność zawodu psychoterapeuta (nr rej. zawodu 229905)
 • hipnoterapia jako specjalność zawodu naturopata (nr rej. zawodu 323009)
 • hipnoza niesklasyfikowana (nr rej. zawodu 323090) – hipnoza sceniczna i inna nie wymagająca kwalifikacji

Dlaczego Szkoła podlega pod jurysdykcję Związku Rzemiosła Polskiego?  Przede wszystkim dlatego, że tradycyjnie hipnoza zawsze była i nadal jest związana na całym Świecie z Gildiami, po drugie dlatego, ze zgodnie z standardem zawodów przypisana jest Naturopatii. Trzeci powód, to międzynarodowe uprawnienia do wykonywania tego zawodu, czego nie otrzymasz kończąc nurt akademicki. Oba nurty wzajemnie się uzupełniają.

Każdy z modułów stanowi integralną część- a jego ukończenie odnotowywane jest w cechowym indeksie. Ukończenie 10 zjazdów tematycznych kończy się wydaniem odpowiednich zaświadczeń według wzoru Ministra Edukacji i Nauki.

Osoby chcące posiadać uprawnienia unijne zobligowane są do zdania kolejnego, tym razem państwowego egzaminu w zawodzie Naturopata, specjalność Hipnoterapia (Dyplom oraz Europass).

Zawodowy Kursu Hipnoterapii Integracyjnej- jak zostać uczestnikiem?

Aby zostać uczestnikiem należy przesłać zgłoszenie i wpłacić pierwszą ratę w wysokości 770zł, która następnie zostanie zaliczone jako płatność za ostatni zjazd. Przed pierwszym zjazdem należy opłacić drugą ratę,… itd

Kurs- 7.700 zł- płatny jest w 10 ratach wg harmonogramu

Egzamin sprawdzający  237zł (cena regulowana ustawowo, może ulec zmianie)

Egzamin państwowy w zawodzie Naturopata planowany jest na 18-20 lipca 2022r.

Harmonogram opłat

Kursy należy opłacać na bieżąco, według harmonogramu

 • jako wpisowe pierwsza rata- 770zł zaliczona jako opłata za ostatni zjazd egzaminacyjny
 • kolejne 9 rat w wysokości 770 zł płatne na każdym z zjazdów z góry
 • ostatni zjazd 10 to egzaminy
 • Kurs sprzedajemy w całości, nie na części.

Harmonogram wpłat

 • 1 rata do 31 sierpnia 2021
 • 2 rata do 3 września przed rozpoczęciem się zajęć
 • 3 rata do 1 października
 • 4 rata do 5 listopada
 • 5 rata do 3 grudnia
 • 6 rata do 7 stycznia 2022
 • 7 rata do 4 lutego
 • 8 rata do 4 marca
 • 9 rata do 1 kwietnia
 • 10 rata do 30 kwietnia
 •  Zjazd egzaminacyjny 3-5 czerwca

Szczegółowe informacje

szkola@naturopata.edu.pl  lub tel.kom. 500.110.251

Program

 • przygotowanie własne hipnoterapeuty (oddziaływanie podprogowe)
 • techniki prowadzenia indukcji
 • budowa indukcji
 • narzędzia coachingowe
 • dynamika transu
 • dynamika procesu
 • techniki hipnoterapeutyczne

Zaświadczenie wg MEN

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego, wydawane jest stosowane zaświadczenie wg wzoru MEN oraz na potrzeby rynku pracy.

Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz