Witaj w świecie hipnozy

Jednym z podstawowych celów Polskiego Instytutu Neurotransgresji jest rozprzestrzenianie wiedzy na temat
terapii, w tym również terapii w hipnozie zapoczątkowanej przez Franciszka Mesmera.

Od kilku już lat, korzystając z pomocy Polskiego Instytutu Neurotransgresji, organizujemy kursy hipnozy.
Ze względu na przekazywaną wiedzę jak i umiejętności kadry szkolącej są to zdecydowanie jedne z najbardziej
profesjonalnych kursów hipnozy w Polsce i jak do tej pory jedyne, których ukończenie potwierdzone jest
odpowiednim zaświadczeniem zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej co upoważnia do zawodowego stosowania hipnozy w praktyce terapeutycznej.

Kursy pozwalają zdobyć wiedzę i doświadczenie praktyczne, przygotowujące do posługiwania się hipnozą w pracy
z ludźmi- dodatkowo przyśpieszają rozwój osobisty.

Zadaniem naszych kursów jest wszechstronne szkolenie uczestników w różnych rodzajach hipnozy tak, aby po ich
ukończeniu absolwenci mogli samodzielnie stosować hipnozę w praktyce.

Organizacja kursów ma na celu wykorzystanie przerw w nauce do utrwalenia zdobytych umiejętności na poziomie
świadomym i nieświadomym.

Kursy hipnozy i hipnoterapii  przeznaczone są dla naturoterapeutów, psychoterapeutów, lekarzy, psychologów oraz
dla osób, chcących poznać hipnozę dla własnych prywatnych celów..

Zapoznaj się też z informacjami na temat:

informacje o Szkole
jak sfinansować swój kurs hipnozy?
jakie prowadzimy kursy?
kontakt