Informacje o Szkole

 

Szkoła Hipnozy

Nasz Instytut powołał do życia niepubliczną placówkę oświatową, która firmuje nasze kursy i stanowi bazę Szkoły
Hipnozy. Absolwenci po ukończeniu kursów i zdaniu egzaminów wewnętrznych otrzymują stosowne zaświadczenia
według wzoru MEN lub MPiPS potwierdzające zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zakresie szkolenia.

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie par.18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zapoznaj się też z informacjami na temat:

jak sfinansować swój kurs hipnozy?
jakie prowadzimy kursy?
jak się z nami skontaktować?