Jak sfinansować swój kurs hipnozy?

Źródła finansowania

Kształcenie ustawiczne może być sprawą indywidualną jednostki (podnoszącej swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy i na własny koszt), bądź też może być projektowane, organizowane i finansowane przez pracodawcę.

Rozwój kształcenia ustawicznego jest również jednym z celów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki funduszom strukturalnym realizowane są liczne projekty adresowane do:

  • osób, które znajdują się w zbyt trudnej sytuacji, by samodzielnie finansować swoje kształcenie, np. osób bezrobotnych (odwiedź swój Powiatowy Urząd Pracy, a on sfinansuje Twój kurs);
  • przedsiębiorstw, które potrafią udowodnić, że doskonalenie ich własnych kadr przyniesie korzyści krajowej gospodarce (sprawdź, czy Twój pracodawca sfinansuje szkolenie);
  • instytucji, które rozwijają ofertę kształcenia ustawicznego i promują w społeczeństwie postawę człowieka uczącego się przez całe życie.

Nasza placówka jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych RIS Wojewódzkiego Urzędu Pracy- poznaj więc te źródła finansowania.

Postaw na siebie! Zdobądź nowy zawód!

Jesteś bezrobotną osobą? – Urząd Pracy sfinansuje Twoją naukę. Napisz do nas, a otrzymasz informację jak opłacić swój Kurs Hipnozy

Jak sfinansować kurs z Urzędu Pracy?

Warunkiem dofinansowania jest rejestracja osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Następna czynność to złożenie podania z prośbą o sfinansowanie kursu hipnozy, w którym musisz uzasadnić, dlaczego chcesz to szkolenie  i znalezienie miejsca pracy, które gwarantuje UP, uzasadnienie, że  zostaniesz zatrudniony po tym kursie, lub rozpoczniesz własną działalność gospodarczą.

Składasz dokumenty w okienku podawczym i oczekujesz na rozpatrzenie formalności.  Jeśli  Urząd Pracy nie ma zastrzeżeń do dokumentacji, zaprasza  na rozmowę, gdzie przeprowadza testy i wywiad, czy spełniasz wymagania stawiane przez UP.  Jeśli formalności przebiegną pomyślnie, a Urząd Pracy dysponuje aktualnie środkami pieniężnymi, wniosek jest rozpatrywany dalej.