Hipnoterapia

Hipnoterapia

Współczesna medycyna allopatyczna (tradycyjna, syntetyczno-inwazyjna) ma tendencję do ograniczania się tylko do leczenia poszczególnych odosobnionych dolegliwości, nie potrafi natomiast spojrzeć szerzej na zdrowie człowieka, co powoduje wzrost niezadowolenia u pacjentów i zainteresowanie z ich strony terapiami alternatywnymi, w tym hipnoterapią i hipnozą energetyczną.

Hipnoterapia staje się coraz popularniejszą metodą radzenia sobie z chorobami psychosomatycznymi. Od przynajmniej dzięsięciu lat odnotowuje sie coraz większe odchodzenie od klasycznych metod psychoterapeutycznych na korzyść szybkich i skutecznych technik hipnoterapeutycznych. Powodem jest uzyskiwanie pozytywnych oczekiwań, polepszanie homeostazy psychicznej i energetycznej organizmu.

Hipnoterapia zawdzięcza swoje sukcesy przede wszystkim dzięki odejściu od patologii na korzyść zasobów człowieka i jego możliwości rozwojowych. Nie jest istotne jakie negatywne doświadczenia wywołały chorobę, tak naprawdę ważne jest tylko, jak przywrócić zdrowie. I tym własnie zajmuje sie hipnoterapia.

Hipnoterapia to również działania psychoedukacyjne np. trening antystresowy, oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych jak trening komunikacji, rozumienie zachowań własnych i innych osób, umiejętność wyrażania myśli i uczuć, umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Nie żmudne leczenie lecz zdrowie jest społecznie uznawaną wartością.

Hipnoza pozwala na wykorzystanie naturalnych właściwości ludzkiego umysłu w dążeniu do uzyskania równowagi psychiczno energetycznej. Już samo zainicjowanie transu hipnotycznego wystarcza, aby umysł i ciało objął spokój i relaks, który to ze swej natury, w pozytywny sposób, ma moc zmienić ludzkie życie.

Umiejętność właściwego wykorzystania zjawisk hipnotycznych pozwala dodatkowo na celowe i świadome pokierowanie rozwojem i zmianą.

Zadanie terapeuty polega przede wszystkim na pokierowaniu procesem zmiany lub choćby jego zainicjowaniu w taki sposób, aby klient mógł odnaleźć owe zasoby i uczynić z nich pożytek w praktyce. Zadanie te zwykle utrudnia stereotypowe myślenie, przekonania, nastawienia i nawyki- automatycznie i odruchowo hołubione przez klienta. Przypominają one smoki lub dżiny broniące dostępu do skarbu. Tu właśnie pomocna jest hipnoza. Pozwala ona uśpić czujność owych strażników i dotrzeć bezpośrednio do skarbca z zasobami.

Hipnoterapia przynosiłaby o wiele więcej zdrowia naszemu społeczeństwu gdyby nie szerzenie i zaszczepianie strachu przed jej stosowaniem. Nieprawdziwe wyobrażenia na temat hipnozy mogą utrudniać korzystanie z tej najbardziej naturalnej z terapii.

Potoczne przekonania na temat hipnozy biorą się najczęściej z sensacyjnych programów czy publikacji na temat hipnozy- które to inicjowane są przez korporacje chemiczne produkujące leki, lub przez nieświadomych swojej negatywnej roli lekarzy. Fałszywe przekonania dotyczą przede wszystkim rzekomych niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem hipnozy oraz wyobrażeń jak powinna taka hipnoterapia wyglądać.

Często te nierealistyczne wyobrażenia na temat hipnoterapii i hipnozy przyjmują postać wręcz hipnofobii co sprawia, że wiele osób mogących z powodzeniem skorzystać z hipnoterapii rezygnuje z niej z powodu obaw i lęku przed rzekomymi niebezpieczeństwami.

Czy hipnoza jest niebezpieczna?

Kolejne nieporozumienie dotyczy rzekomych niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem hipnozy. Są one zdecydowanie mniejsze niż przy stosowaniu jakiejkolwiek innej formy psychoterapii, w której nie wykorzystuje się hipnozy.

W hipnoterapii nie można niczego zrobić, czego nie zaakceptuje klient. Klient w stanie hipnozy aktywnie współpracuje z terapeutą. Tak naprawdę to klient decyduje, co dzieje się w czasie sesji hipnotycznej, a terapeuta odpowiada na te oczekiwania, czy też aktualne możliwości lub gotowość pacjenta do podejmowania wyzwań.

Osoba będąca w stanie hipnozy bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, gdzie jest i co się z nią dzieje.

Im bardziej ktoś jest inteligentny, tym łatwiej wchodzi w stan hipnozy.

Teoretycznie każdego można wprowadzić w taki stan. Jedynie niecały procent populacji jemu nie ulega- czy to z przyczyn niedostatków umysłowych, lub innych nie wyjaśnionych.

Hipnozę mogą stosować doświadczeni hipnoterapeuci, którzy posiadają państwowe uprawnienia do jej stosowania.

To, że czytasz o hipnozie może świadczyć o tym, że zastanawiałeś się już wcześniej nad tym, dlaczego chcesz ją poznać, oraz jakie Twoje potrzeby może ona spełnić. Zapraszam na Zawodowy Kurs Hipnozy Energetycznej.

Prawa hipnozy

Hipnoza

Prawa hipnozy

I. Prawo – Każde plastyczne wyobrażenie, które ciebie wypełnia, dąży do tego aby się spełnić.

Każda myśl dąży do urzeczywistnienia się. Warunkiem jest przekształcenie jej w plastyczne wyobrażenie. Jeśli owemu plastycznemu wyobrażeniu towarzyszy silne pragnienie spełnienia, to prawie nic nie jest w stanie temu przeszkodzić. Plastyczne wyobrażenie może się spełnić tylko wtedy, kiedy nie ma nas żadnego przeciwstawnego wyobrażenia i nie wyklucza się ich wzajemne oddziaływanie.

Plastyczne wyobrażenie wywołuje snu wywołuje sen, a wyobrażenie, że nie można zasnąć- bezsenność. Tutaj przechodzimy do działania drugiego prawa:

II. Prawo – Kiedy twoja wola i wiara są dla siebie wrogami, to zawsze i bez wyjątku pokonana zostaje wola.

Obowiązuje ono zwłaszcza w chorobie. Każdy chory chce być zdrowy, ale czy w to wierzy? Można powiedzieć, że kto wierzy, że będzie zdrowy ten szybko wyzdrowieje. Kto bez zastrzeżeń wierzy w swoje zdrowie, ten również jest zdrowy.

Kiedy zrozumiemy doniosłość tego faktu możemy osiągnąć prawie wszystko. Już wielu wytężało swoją wolę, by osiągnąć określony cel i pomimo to go nie osiągnęli. Inny osiąga swoje cele bez dużego wysiłku, gdyż poznał tajemnicę i opanował drugie prawo.

III. Prawo – Jest to prawo przeciwnego działania wysiłku

Każdy wysiłek woli pozbawiony obrazowego wyobrażenia pozostaje niezrealizowany, może działać nawet przeciwko temu, co zamierzamy. Dlatego jednym z naszych najważniejszych celów jest kontrolowanie myśli i kierowanie nimi, by z ich pomocą osiągnąć zamierzone cele.

Te prawa obowiązują w hipnozie. Kiedy je zrozumiemy i będziemy się nimi kierować, a więc pozwolimy im dla nas pracować i na nas działać, nie doznamy niepowodzeń.

© Tekst ze strony www.neurolingwistyka.com Grzegorz Halkiew

Znaczenie sugestii

Hipnoza

Sugestia

Istota sugestii polega na tym, że we własnej lub cudzej podświadomości wywoływane jest określone wyobrażenie. Przez to osiąga się wpływ na uczucia, motywy, wolę. Im silniejsze i bardziej wyraziste wyobrażenia, tym będzie dłuższe jego działanie i tym łatwiej je wywołać.

Żadna sugestia nie działa na świadomość. Może oddziaływać tylko wtedy, gdy zostanie przez autosugestię przekształcona w plastyczne wyobrażenie.

Całe nasze życie jest określone przez uświadomione i nieuświadomione sugestie. Zrozumienie tego faktu może stać się dla naszego życia szczególnie wartościowe. Stosowanie świadomej sugestii oznacza pracę nad sobą, wiarę w realizację celów i zamierzeń.

Ważne jest, aby przy formułowaniu sugestii zacząć od siły wyobraźni osoby, na którą chcemy wpłynąć. Sugestia działa tylko wtedy, kiedy jest przekształcona w zrozumiałe i plastyczne wyobrażenie. Językiem naszej podświadomości nie są słowa, lecz obrazy. Siła głosu jest określona przez towarzyszące jej emocje. Tylko to, co umiemy sobie wyobrazić, może zadziałać.

Sugestia jest niezależna od logiki. Jest wiele sugestii, które nadzwyczajnie działają, a są nielogiczne. Nie logika niesie ze sobą powodzenie sugestii, lecz doskonałość plastycznego wyobrażenia.

Najpewniejszym środkiem zwiększającym sugestywność jest powtarzanie. Sugestia powinna być jasno i precyzyjnie sformułowana, gdyż najczęściej jest dosłownie przyswajana. Wybiera się nie więcej niż trzy sugestie na jedno posiedzenie, ale powtarza się je wielokrotnie.

Są dwa rodzaje sugestii: bezpośrednie i pośrednie. Sugestia bezpośrednia jest często odrzucana przez świadomość. Sugestia pośrednia łatwo omija cenzurę świadomości, jak również krytykę rozumu. Jest akceptowana i realizowana. W przypadku sugestii nie wprost hipnotyzowany nie wie, że jest pod jej wpływem.

Sugestia warunkowa ma również ogromne działanie. Np: Jeśli, będziesz zażywał przepisane lekarstwo, to na pewno wyzdrowiejesz w ciągu tygodnia.

Największym wrogiem każdej sugestii jest zwątpienie. Jeżeli ktoś nie nauczy się wierzyć samemu sobie, to odrzuci każde sugestie, ponieważ nie są one w stanie poruszyć jego wnętrza.

1.Sugestia zawiera wywołanie u osoby wrażenia, że doszło lub dojdzie u niej do zmian cielesnych lub psychicznych

2.Ograniczenie wyobrażenia do specjalnej treści przez osłabienie lub zakończenie wyobrażenia przeciwstawnego

Sugestia jest kwintesencją każdego podejścia do hipnozy.

Przykłady sugestii:

Odczuwasz silne zmęczenie i ociężałość i jesteś coraz bardziej zmęczony. Twój oddech jest spokojny i miarowy. Z każdym oddechem zagłębiasz się coraz bardziej w to przyjemne uczucie zmęczenia i ociężałości. Za każdym razem, gdy wydychasz powietrze, to zagłębiasz się coraz bardziej i bardziej – tak głęboko jak nigdy dotąd.

Wszystkie mięśnie są rozluźnione – twoje ramiona są ciężkie jak ołów. Także twoje powieki są ciężkie i stają się coraz cięższe i cięższe. Twoje powieki są tak ciężkie, że nie możesz ich dłużej utrzymać. Nie możesz ich dłużej utrzymać – twoje powieki opadają. Pozwól twoim powiekom opaść. Twoje oczy są mocno zamknięte i takie pozostaną.. Nie możesz otworzyć oczu, ale wcale tego nie chcesz. Zagłębiasz się coraz bardziej i bardziej w cudowne uczucie zmęczenia i ociężałości. Jesteś coraz bardziej zmęczony i coraz bardziej zmęczony. Wszystko, co powiem, wnika głęboko w twoją podświadomość, zapada w nią.

Twoje ramiona i nogi są ciężkie, ciężkie jak ołów i stają się coraz cięższe i i cięższe – coraz cięższe. Coraz większa ociężałość napływa do twoich ramion i nóg. Ni c nie jest ważne, oddajesz się całkowicie temu przyjemnemu uczuciu zmęczenia i ociężałości i pozwalasz się nieść coraz niżej. Opadasz coraz niżej i niżej.

Czujesz się dobrze i jesteś z całego serca szczęśliwy i wesoły. Jesteś szczęśliwy i odprężony.

Twoja podświadomość jest szeroko otwarta – jeszcze bardziej otwarta niż poprzednio. Wszystko, co powiem, wnika łatwo i głęboko w twoją podświadomość, i pozostawia tam niezatarte wrażenie. Chcesz i będziesz wszystko wykonywać. Wszystko, co ci powiem, będziesz ściśle wykonywać. …itd

© Tekst ze strony www.neurolingwistyka.com Grzegorz Halkiew