Zawodowy Kurs Hipnoterapii Integracyjnej- (2024/2025)

Oferta zawodowa

Dla osób chcących ukończyć pełne szkolenie stopnia zawodowego przygotowaliśmy oddzielną ofertę: Zawodowy Kurs Hipnoterapii Integracyjnej. Kus hipnoterapii składa się z poszczególnych modułów kursów stacjonarnych i dodatkowo z modułu online omawiającego podstawy hipnozy, oraz zawierającego materiały uzupełniające. Nasz kurs hipnoterapii to jedyna wersja pełnego zawodowego kursu w Polsce, łącząca w sobie hipnozę ericksonowską i klasyczną oraz elementy Ustawień Rodzinnych.

To novum na polskim rynku, gdyż większość innych zajęć z hipnozy ma charakter sceniczny lub objawowy- tak, jakby każde schorzenie miało jedną przyczynę i jeden sposób leczenia. Każdy ból może mieć inny powód i wymaga odmiennego sposobu usuwania, oraz sięgnięcia głębiej w psychikę.

Aby proces wewnętrznych przemian nie zamienił się w odkrywanie coraz większej ilości nieprawidłowości, musi nastąpić restrukturyzacja psychiki, polegająca na odrzuceniu modelu wyniesionego z domu i zastąpieniu go wewnętrzną restrukturyzacją już nie tylko na świadomych poziomach, ale sięgającą tam, gdzie ta restrukturyzacja jest najbardziej potrzebna, czyli do podświadomości. I tak w wyniku potrzeb geopolitycznych, zrodziła się potrzeba Zawodowego Kursu Hipnoterapii Integracyjnej, która wszystkie rozbite i nieaktualne mechanizmy wewnętrznej organizacji przekształca w nowy model człowieka.

Kurs hipnoterapii składa się z modułu online na platformie edukacyjnej, oraz 10 Zjazdów weekendowych warsztatów praktycznych.

Moduł online zawiera teorię hipnozy i hipnoterapii, oraz prezentacje. Im więcej będziesz mieć czasu na przerobienie materiału, tym łatwiej będzie Tobie opanować część praktyczną i zdobyć oczekiwane umiejętności.

Zakaz nagrywania podczas wykładów.

Zajęcia prowadzi Grzegorz Halkiew.

kurs hipnoterapii

Daty Zjazdów edycji 2024/2025

Nabór na listę zapasową kursu równoległego

Inauguracja kursu, udostępnienie platformy edukacyjnej 30 sierpnia 2024

 1. 30 sierpnia- 1 września 2024r.
 2. 4-6 października
 3. 8-10 listopada
 4. 29 listopada- 1 grudnia
 5. 3-5 stycznia 2025r.
 6. 31 stycznia- 2 lutego
 7. 28 lutego- 2 marca
 8. 28-30 marca
 9. 25-27 kwietnia
 10. 30 maja-1 czerwca, egzaminy praktyczne

lipiec- egzaminy nieobowiązkowe zewnętrze na dodatkowe uprawnienia

Godziny zajęć

 • piątek 16:00- 20:00
 • sobota 10:00-18:00
 • niedziela 10:00-15:00

Egzamin odbędzie się przed Komisją Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

Program ramowy

 • mesmeryzm i oddziaływanie podprogowe
 • rodzaje indukcji a dynamika transu
 • dynamika procesu na podstawie psychodramy- Konstelacje rodzinne
 • narzędzia coachingowe nlp
 • regresja wiekowa
 • regresja poprzez metaforę reinkarnacji
 • techniki terapeutyczne
 • egzaminy

Uprawnienia zawodowe

Hipnoza i hipnoterapia nauczana jest w Polsce w zakresie 4 standardów:

 • hipnoza medyczna jako specjalność zawodu lekarz (nr rej. zawodu 221101)
 • hipnoterapia jako specjalność zawodu psychoterapeuta (nr rej. zawodu 229905)
 • hipnoterapia jako specjalność zawodu naturopata (nr rej. zawodu 323009)
 • hipnoza niesklasyfikowana (nr rej. zawodu 323090) – hipnoza sceniczna i inna nie wymagająca kwalifikacji

Dlaczego Szkoła podlega pod jurysdykcję Związku Rzemiosła Polskiego?  Przede wszystkim dlatego, że tradycyjnie hipnoza zawsze była i nadal jest związana na całym Świecie z Gildiami, po drugie dlatego, ze zgodnie z standardem zawodów przypisana jest Naturopatii. Trzeci powód, to międzynarodowe uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

Każdy z modułów stanowi integralną część- a jego ukończenie odnotowywane jest w cechowym indeksie. Ukończenie 10 zjazdów tematycznych kończy się wydaniem odpowiednich zaświadczeń potwierdzających wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w specjalizacji hipnoterapia.

Osoby chcące posiadać uprawnienia unijne zobligowane są do zdania kolejnego, tym razem państwowego egzaminu w zawodzie Naturopata, specjalność Hipnoterapia. Wówczas otrzymasz stosowne zzaświadczenie i europass.

Zawodowy Kursu Hipnoterapii Integracyjnej- jak zostać uczestnikiem?

Aby zostać uczestnikiem należy przesłać zgłoszenie i wpłacić pierwszą ratę w wysokości 970zł, która następnie zostanie zaliczone jako płatność za ostatni zjazd. Przed pierwszym zjazdem należy opłacić drugą ratę,… itd

Kurs- 9.700 zł- płatny jest w 10 ratach wg harmonogramu

Egzamin sprawdzający  ok 350zł (cena regulowana ustawowo, może ulec zmianie)

Egzamin państwowy w zawodzie Naturopata związany z tym kursem planowany jest na lipiec 2025r.

Harmonogram opłat

Kursy należy opłacać na bieżąco, według harmonogramu

 • jako wpisowe pierwsza rata- 970zł zaliczona jako opłata za ostatni zjazd egzaminacyjny
 • kolejne 9 rat w wysokości 970 zł płatne na każdym z zjazdów z góry
 • ostatni zjazd 10 to egzaminy
 • Kurs sprzedajemy w całości, nie na części.

Szczegółowe informacje

szkola@naturopata.edu.pl  lub tel.kom. 500.110.251

Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

  Program

  • przygotowanie własne hipnoterapeuty (oddziaływanie podprogowe)
  • budowa indukcji
  • techniki prowadzenia indukcji
  • dynamika transu
  • dynamika procesu
  • narzędzia coachingowe
  • techniki hipnoterapeutyczne

  Zaświadczenie potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje

  Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego, wydawane jest stosowane zaświadczenie dla potrzeby rynku pracy.

  Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

   Konstelacje rodzinne – energetyczna terapia systemowa rodzin (2024)

   Bert Hellinger, Lucas Derks, Rupert Sheldrake stworzyli podwaliny najnowszych technik pozwalających pozbyć się garbu losu. Nie psychologia, nie ślepy los lecz życie, życie, życie. Dobrze życie znasz, lecz dotąd patrzyłeś poprzez uwarunkowania. Teraz je zmienisz!

   Chcesz doskonalić swoje umiejętności? Chcesz uzyskać kwalifikacje zawodowe do stosowania terapii systemowej rodzin?

   Kurs pozwoli zdobyć Tobie doświadczenie w pracy z energią rodową i narodową, oraz przejść własną terapeutyczną superwizję.

   Cech Naturopatów i Hipnotyzerów oraz Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata zapraszają na doskonalący kurs zawodowy.

   Uwaga! ukończenie kursu otwiera drogę do stanięcia przed komisją państwową i uzyskania Dyplomu i uprawnień unijnych (czeladnik/mistrz naturopatii). Jak na razie jesteśmy pierwszą i jedyną szkołą prowadzącą kurs zawodowy, również w wymiarze unijnym.

   Data: 18-24 listopada 2024

   Godziny:

   • poniedziałek 15:00-20:00
   • w tygodniu  10:00-19:00 (dwugodzinna przerwa obiadowa)
   • niedziela 10:00-15:00

   Cena: 1770 zł

   Co zrobić, żeby zapisać się na zajęcia?

   Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

    Każdy z nas uczy się przez całe życie. Każda nowa informacja, nowe doznanie, zjawisko zapisuje się w ludzkiej pamięci i tworzy indywidualny zasób wiedzy i doświadczenia. Każdy z nas bogaty jest również w głęboko nieuświadomioną wiedzę przekazaną dziedzicznie, będącą wynikiem doświadczenia rodu bądź narodu.

     Program

    • zasady przeprowadzania wywiadu osobowego
    • kontrakt, czyli umowa co do zakresu terapii
    • energetyczne odczuwanie pola rodu
    • własna superwizja
    • techniki i procedury terapii systemowej rodu:
     • uwikłana przedprenatalne i prenatalne
     • relacje dziecko-rodzice
     • związki
     • choroby lub niedogodności losu
     • ustawienia biznesowe
     • aktywowanie kodu pomyślności- programowanie przyszłości
    • egzamin wewnętrzny

    Zadawałeś sobie takie pytania:

    • Czy nasze JA ograniczone jest tylko i wyłącznie naszym ciałem?
    • Czy istnieje energetyczna matryca szczęśliwego i bezpiecznego życia?
    • Czy rodzisz się jako istota wolna, czy już uwikłana?
    • Czy w Twoim polu duszy są osoby zmarłe- a jeśli tak, jak się ich pozbyć?
    • Co zrobić, aby móc kreować swoją rzeczywistość lub wpływać mentalnie nie tylko na swoje ciało, ale i na swój los?
    • Jak oczyścić relacje z rodzicami?
    • Pamięć genetyczna – wady i zalety!
    • Jak wdrożyć plany w zakres pisanego Tobie losu?

    Założenia programowe:

    Znany cybernetyk, Heiz von Foerster, sformułował tezę, że nasza psychika nie odbiera rzeczywistości takiej, jaka ona jest, tylko taką, jak wierzy, że ona jest. Wiara, przekonania i przyzwyczajenia stają się dla ludzi ich koleinami losu. Przekazywane z pokolenia na pokolenie, świadomie i genetycznie malują przyszłe wydarzenia w dawne wzory. To co dawne, zaczyna wyciskać swoje piętno na nowych wydarzeniach stwarzając tym samym bariery dla wolności, a czasami też bariery dla szczęścia i bogactwa.

    Fizyk Jack Scarlatti sformułował tezę, że świadomość wywołuje pewien rodzaj pola biograwitacyjnego, które jest w stanie wpływać na strukturę materii. To pole stworzone jest od zarania dziejów. Każde pokolenie dodaje do niego swoje zapisy wytyczając wektor przyszłym dziejom.

    Koncepcja ta zawarta jest również i w teorii Carla Junga o podświadomości zbiorowej. Według tego szwajcarskiego psychologa wszyscy ludzie korzystają ze zbiorowej pamięci, którą nazwał on podświadomością zbiorową. Zawarte są w niej wszelkie ludzkie archetypy typu kompleks Edypa lub Elektry, syndrom Prometeusza. To tam jest miejsce dla Godform, dla serwitorów, wszelakich elementali, larw czy innych myślokształtów, tak charakterystycznych dla każdych społeczności, w tym społeczności rodzinnych. Można odnieść wrażenie, że te byty, utworzone przez ludzi lub człowieka są praktycznie niezniszczalne, karmiąc się energią ludzkich emocji.

    Reasumując, nasz świat fizyczny, losy rodzin i los jednostki są wytworem ludzkiej świadomości, przekazywanej z pokolenia na pokolenie w sposób bardziej, lub jak częściej bywa, mniej uświadomiony. Energetyczne pole indywidualnej jednostki jest częścią energetycznego pola całej biologicznej rodziny. Zarówno Ty, jak i Twoje rodzeństwo, Twoi rodzice i ich rodzeństwo, Twoi dziadkowie, pradziadkowie i ich przodkowie, a także Twoje własne dzieci i wnuki, wszyscy jesteście jednym z elementów tego pola energetycznego.

    Pole energetyczne Twojej rodziny wpływa na Ciebie bezpośrednio poprzez Twoje geny. Również wpływają na Ciebie zachowania i doświadczenia Twoich przodków, poprzez wzajemne połączenia pola energetycznego w Waszej rodzinie.

    Czy jesteśmy więc skazani na powielanie błędów i losu przodków?

    Bynajmniej. Choć wydarzenia są zdeterminowane wcześniejszymi doświadczeniami, to jednak Świat pozostawia wiele miejsca dla nowego. Skoro ewoluuje Wszechświat (teoria Wielkiego Wybuchu) dlaczego nie ma to dotyczyć również praw Natury – a idea praw Natury opiera się na analogii z prawami ludzkimi. Wydaje się, że nie istnieje żaden rozsądny powód, dla którego można byłoby założyć, iż wszystkie prawa Natury zostały ustanowione w momencie Wielkiego Wybuchu niczym jakiś kosmiczny kodeks napoleoński.

    Jedną z możliwości budowania nowych, odmiennych od wcześniejszych, reakcji na doświadczenia jest hipnoza klasyczna, jak i ta podprogowa, oddziałująca bezpośrednio na podświadomość. Takie możliwości oddziaływania na podświadomość stwarzają między innymi Konstelacje – energetyczna terapia systemowa rodzin.

    Konstelacje Rodzinne zostały między innymi spopularyzowane przez Berta Hellingera (Ustawienia duchowe) jako metoda pracy nad relacjami z innymi ludźmi, a zwłaszcza relacjami międzypokoleniowymi w Rodzinie. To rozwinięcie pracy Wirginii Satir (patrz historia NLP), pracy z rzeźbą rodziny – pacjenci Satir wybierając reprezentantów członków swojej rodziny obserwowali jak ona „rzeźbi” relacje pomiędzy tymi osobami, ustawiając ich sylwetki i grupując je w przestrzeni.

    Richard Bandler i John Ginder zachęceni pracą Virginii Satir nad terapią rodzin  po raz pierwszy użyli pojęcia terapii systemowej  (Structure of Magic II  oraz w Changing with families). W połowie lat siedemdziesiątych terapia systemowa była czymś nowym, a Bandler i Grinder wkroczyli na drogę, którą utorowali im Bateson, Weakland, Haley, Laing, Erickson, Satir, Jackson, Watzlawick i Minuchin.

    „Traktowanie rodziny jako systemu – pisali Grinder i Bandler w 1976 roku – oznacza w terapeutycznej pracy z nią zastosowanie strategii odnoszącej się do niej jak do żywego organizmu. Przy czym każdy członek jest jej istotną cząstką, jednym z elementów ważnym dla zadowalającego funkcjonowania całego organizmu”.

    Systemowy sposób pojmowania uwolnił terapeutów od psychoanalitycznych i medycznych tradycji piętnujących klientów psychiatrycznymi diagnozami. Teraz terapeuta mógł zająć się określaniem dysfunkcjonalnych wzorców interakcji i całkowicie poświęcić się klientom, nie ograniczając się przy tym do pojedynczych, skierowanych na leczenie osób, tylko obejmując spojrzeniem cały system rodzinny. System rodzinny uważano za zdrowy dopiero wtedy, gdy wszyscy jego członkowie nauczyli się lepiej ze sobą komunikować.

    Duży wkład w rozwój Konstelacji włożył również Lucas Derks, twórca Panoramy Społecznej – psycholog społeczny, autor i wykładowca, doświadczony trener NLP.  Model Panoramy Społecznej jest psychologicznym narzędziem, dzięki któremu możesz zmieniać swoją nieświadomą mapę społecznej rzeczywistości. Ponieważ w sposób nieświadomy ustaliłeś wcześniej swoją pozycję społeczną w ramach modelu panoramy społecznej, to będziesz tym, kim jesteś, ale tylko dopóki nie zmienisz tej pozycji. W tym modelu relacje międzyludzkie traktowane są jako konstrukcje i obszary w przestrzeni mentalnej. To oznacza, że umiejscawiasz osoby, przedmioty i światopoglądy w swojej przestrzeni mentalnej, a miejsce, w którym ulokowałeś dany obiekt determinuje jakość Twoich z nim relacji. Zmiana miejsca, położenia obiektu zmienia relację i oddziaływanie.

    Fenomen Konstelacji tłumaczony jest także przez teorię Pól  Morfogenetycznych opisaną przez Ruperta Sheldrake’a. W naturze i obszarze ludzkim rezonans morficzny sprawia, że rzeczy dzieją się we wzrastająco nawykowy sposób dzięki ich powtarzaniu. Istota rezonansu morficznego jest taka sama, a rezultaty jego działania wzmacniają podobieństwa wraz z utrwalaniem się nawyków. Nawyki zwyczajowo stają się w coraz większej mierze podświadome, choć tak naprawdę wystarczy tylko zmienić percepcję kształtującą poglądy, aby zmienić oddziałujące na Ciebie Pola, z ograniczających na bardziej korzystne.

    Program kursu zawodowego:

    • Historia terapii systemowej rodzin: Bert Hellinger, Lucas Derks, Rupert Sheldrake – 2 godz.
    • Podstawowe techniki oraz założenia terapii energetycznej (intuicja, wizualizacja, odczuwanie przestrzeni) – 8 godz.
    • Korzenie rodowe i przynależność – 10 godz.
    • Związek dwojga ludzi – para, małżeństwo, więź – energetyczna dynamika związku – 10 godz.
    • Rodzina – znaczenie roli pierwszeństwa – 10 godz.
    • Energetyka sumienia i jego wpływ na decyzje – 10 godz.
    • Wyrównanie, harmonia i pomaganie – 10 godz.
    • Energetyka biznesu – 10 godz.
    • Rytuały i duchowość – 10 godz.

    Dla kogo jest to szkolenie?

    Szkolenie jest przeznaczone dla:

    • Doradców zawodowych i terapeutów – w tym czynnych zawodowo psychoterapeutów, psychologów, doradców w firmach, coachów, pracowników ośrodków doradczych i terapeutycznych, doradców socjalnych, mediatorów zawodowych i społecznych;
    • Osób pracujące w zawodach związanych z leczeniem i uzdrawianiem: lekarze, uzdrowiciele, oraz inne osoby zajmujące się zdrowiem;
    • Dyrektorów przedszkoli, ośrodków opiekuńczych, szkół, domów dziecka, ośrodków doradczych i instytucji społecznych.
    • Kierowników i  menadżerów- w przedsiębiorstwach, w instytucjach psychologicznych, pedagogicznych oraz politycznych;
    • Artystów
    • Osób prywatnych

    Już najbardziej podstawowa wiedza może mieć pozytywny i odżywczy wpływ zarówno na relacje i stosunki z innymi, jak i z własną rodziną oraz na poprawę życia zawodowego. Dzięki udziałowi w szkoleniu wiele osób odkryło na nowo swoją drogę zawodową, potrafiło podjąć tą właściwą decyzję. Zyskane impulsy pozwalają na nowy początek, na samodzielność, lepsze radzenie sobie z wyzwaniami oraz na zwalczenie chronicznych stanów przemęczenia, przeciążenia i wypalenia. Szkolenie pozwala odczuć to, co nazywamy rozwojem duchowym.

    Konstelacje Rodzinne

    Konstelacje Rodzinne to zespół technik pozwalających zmienić swoje uwarunkowania. Techniki pozwalają dotrzeć do przyczyn uwikłań Twojego losu, zdefiniować je a następnie przerwać łańcuch uwikłań i konfliktów wewnętrznych.

    Konstelacje rodzinne jako energetyczna terapia systemowa pomagają odnaleźć energo-genetyczne uwikłania w losy przodków i poprzez ich korygowanie wprowadzić pozytywne zmiany w życiu; uruchomić siły przywracające pierwotny ład i porządek, harmonię i równowagę.

    Wiele Twoich pytań typu: “dlaczego TO zawsze właśnie mnie się przydarza?” znajduje odpowiedzi w teorii Konstelacji Rodzinnych. Są to między innymi: przejęte od poprzednich pokoleń poczucie winy, nieświadome przejmowanie odpowiedzialności za czyny przodków, powielanie ich zachowań, losów…

    Konstelacje pokazują energetyczne, podświadome powiązania pomiędzy członkami tego samego Rodu, jak i powiązania podświadome z innymi ludźmi, przedsięwzięciami, ideami. Dają możliwość rozwikłania wielu problemów o których często nie zdajesz sobie sprawy, bądź na które -jak być może do tej pory uważałeś- nie miałeś żadnego wpływu.

    Konstelacje Rodzinne to energetyczna terapia systemowa rodzin, która  korzysta z wiedzy znanej naszym przodkom od tysięcy lat- wiedzy wykorzystywanej od czasów szamanów wszystkich kontynentów, po współczesnych terapeutów korzystających z najnowszych technik hipnozy analogowej i dynamicznej.

    Prawda vs rzeczywistość?

    Człowiek nie powinien właściwie nigdy czynić hipotez i ocen o zewnętrznych zjawiskach- bo hipotezy i oceny są bardziej lub mniej trafnymi generalizacjami, konfabulacjami umysłu.

    Zjawiska same wyjawiają swoje idee kiedy człowiek jest dostatecznie dojrzały, żeby pozwolić im oddziaływać na siebie. Chodzi o to, aby o ocenie zdarzenia poinformowało nas samo zdarzenie. Myślenie trzeba traktować w taki sposób, by stało się instrumentem, przez który rzeczy mogą się wypowiadać. To właśnie oznacza osiągnięcie intelektualno – energetycznej harmonii z otaczającym nas światem.

    Nie powinieneś od swojego myślenia oczekiwać, że może ono Tobie dać poznanie prawdy, lecz tylko tego, że Ciebie wychowa. Każdy z nas uczy się przez całe życie. Każda nowa informacja, nowe doznanie, zjawisko zapisuje się w ludzkiej pamięci i tworzy indywidualny zasób wiedzy i doświadczenia.

    Każdy z nas bogaty jest również w głęboko nieuświadomioną wiedzę przekazaną dziedzicznie, będącą wynikiem doświadczenia rodu bądź narodu.

    Badania psychologiczne dowodzą, że mózg ludzki magazynuje gigantyczną ilość takich informacji, z których większość ma charakter aktywny i nieustannie w nas krąży. Pamięć nie jest zwykłym, sztywnym zbiorem danych jak w komputerze, lecz pewnym żywym systemem, pozostającym w ciągłym ruchu skojarzeń i wyobrażeń.

    Gdy człowiek ma dobre geny i przekonania, prawidłowe, radosne, pełne pozytywnych wrażeń dzieciństwo, dobry kontakt z rodzicami i dobrami kulturalnymi, to nabiera umiejętności dokonywania prawidłowej oceny i rozwija w swojej wyobraźni coś, co nazwać można świadomością środków prowadzących do osiągnięcia celu. Środków pozwalających na skuteczne przewidywanie najlepszych rozwiązań.

    Taki powinien być idealny człowiek- zawsze radosny, zawsze skuteczny, zawsze zdrowy, bogaty, otoczony przyjaznymi ludźmi.

    Niestety nie każde życie usłane jest różami. Bardzo często zdarza się, że podszepty płynące z duszy wiodą na manowce, doprowadzają do podejmowania błędnych decyzji przynoszących bolesne doświadczenia i cierniste rany w sercu. Rozpoczyna się dryfowanie przez życie bez domu, bez rodziny lub jakichkolwiek korzeni- bez stabilizacji.

    Problemy, jakie ludzie przeżywają są dość podobne, co wskazywałoby na jedną ich przyczynę. Warsztat ustawień duchowych i pracy z matrycą energetyczną pozwala przyjrzeć się temu, co Ciebie kształtuje- i jeśli zachodzi potrzeba, zmienić to na lepsze.

    Świadomość

    Człowiekowi został udzielony pierwiastek życia, który nazywamy jaźnią, będący wyższym elementem duszy. Zawiera on dwa oddzielne, ale zależne od siebie poziomy- umysłowy i zmysłowy.

    W poziomie umysłowym jako pierwsze uzdolnienie jaźni wymienia się ROZUM , który w działaniu teoretycznym jest w stanie pobrać ogólną wiedzę o rzeczywistości i prawach nią rządzących, a w działaniu praktycznym – posiadaną wiedzę dostosować do możliwości związanych z konkretną sytuacją.

    Ta wiedza teoretyczna zostaje przedstawiona do wyboru WOLI. Wola to drugie uzdolnienie jaźni na poziomie umysłowym. Jest ona odrębną władzą ludzkiej duszy.

    Tym, co oddziałuje na wolę i pobudza ją do akceptacji jest proponowane przez praktyczny rozum DOBRO.

    Dobro, które gdy zostaje zrealizowane wywołuje w woli stan zadowolenia nazywany SZCZĘŚCIEM.

    Dobro i szczęście jest więc istotną podnietą procesu CHCENIA, które jest właściwą czynnością woli.

    Woli nic nie zmusi do pójścia za sądem rozumu praktycznego. Zawsze może go pobudzić do nowego zastanowienia i sformułowania innego sądu, który wywoła jej chcenie, lub pożądanie. W tym obszarze ujawnia się wolność i odpowiedzialność człowieka. W tym obszarze objawia się Twoja wolność do samodecydowania i pozbycia się tego, co jest już zbyteczne.

    Zgłoszenie uczestnictwa wyślij poprzez poniższy formularz

     Czytaj więcej:

     Zapisy: cech@naturopata.edu.pl

     tel.kom. 500.110.25

     Akademia Doskonalenia Zawodowego

     Polski Instytut Neurotransgresji oraz Cech Naturopatów i Hipnotyzerów powołały do życia Akademię Doskonalenia Zawodowego- Naturopata.

     Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata jest niepubliczną placówką oświatową, a absolwenci Akademii po ukończeniu kursów otrzymują zaświadczenie o zdobyciu wiedzy i kwalifikacji na podstawie par.18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r  (Dz.U.Nr 34, poz.186).

     Wykładowcy Akademii posiadają przygotowanie pedagogiczne i są instruktorami w swoich zawodach.

     Kadra nauczycielska:

     • Grzegorz Halkiew- nauczyciel hipnozy, bioenergoterapii, biomasażu, coachingu, ustawień systemowych oraz rozwoju osobistego.
     • Elżbieta Katarzyna Kędzierska- nauczyciel hipnozy, bioenergoterapii, biomasażu.
     • Mirosława Chlebowska- nauczyciel hipnozy, coachingu.

     Witaj w świecie hipnozy!!!

     katowice.jpg

     Jednym z podstawowych celów Polskiego Instytutu Neurotransgresji jest rozprzestrzenianie wiedzy na temat terapii, w tym również terapii w hipnozie zapoczątkowanej przez Franciszka Mesmera.

     Od kilku już lat, korzystając z pomocy Polskiego Instytutu Neurotransgresji, organizujemy dwu i trzydniowe warsztaty hipnozy.

     Ze względu na przekazywaną wiedzę jak i umiejętności kadry szkolącej są to zdecydowanie jedne z najbardziej profesjonalnych warsztatów hipnozy w Polsce i jak do tej pory jedyne, których ukończenie potwierdzone jest zaświadczeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i upoważnia do zawodowego stosowania hipnozy w praktyce terapeutycznej.

     Kurs pozwala zdobyć wiedzę i doświadczenie praktyczne, przygotowujące do posługiwania się hipnozą w pracy z ludźmi- dodatkowo przyśpiesza rozwój osobisty.

     Zadaniem naszego kursu jest wszechstronne szkolenie uczestników w różnych rodzajach hipnozy energetycznej tak, aby po jego ukończeniu mogli samodzielnie stosować hipnozę w praktyce.

     Organizacja kursu ma na celu wykorzystanie przerw w nauce do utrwalenia zdobytych umiejętności na poziomie świadomym i nieświadomym.

     Kursy hipnozy i hipnoterapii  przeznaczone są dla naturoterapeutów, psychoterapeutów, lekarzy, psychologów oraz dla osób, chcących poznać hipnozę dla własnych prywatnych celów..

     Zapoznaj się też z informacjami na temat  naszej Akademii Doskonalenia Zawodowego oraz zobacz listę kursów hipnozy